Sağlık ve soysal hizmet emekçileri uzun yıllardır eriyen ücretleri, giderek ağırlaşan çalışma koşulları, mobbing, şiddet ve son iki yıldır yaşamımıza mal olan

Covid-19 pandemisi gibi birçok sorun ile uğraşmanın yanında hakları için de mücadele etmektedir. İşkolu emekçilerinin mücadelesinde çoğu zaman sendikamız öncülük etmektedir. Mücadelenin işyerlerinde ortaklaşması için de ciddi çabalar harcamaktadır.

Sadece 2021 yılına baktığımızda TİS dönemine kadar sendikamız; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik hakları ile halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkına ilişkin onlarca eylem/etkinlik ve faaliyeti örgütlemeye çalıştı.

TİS’te yetkilendirilmiş yandaş sendika ve sarı sendika; ortak talepler ile TİS masasına gitmesine rağmen, bizlerin işyerlerinde, alanlarda yürüttüğümüz mücadeleye destek olmak yerine emekçileri bir kez daha masada işverenin insafına terk ettiler. Bunun üzerine belirlediğimiz mücadele hattımız doğrultusunda 2022 yılı bütçesine müdahil olmaya çalıştık. Emekçilerin taleplerinin en azından bir kısmının bütçe mücadelesi ile kazanılmasına gayret ettik. Tüm bunları yaparken de konfederasyonumuz KESK ve işkolumuzdaki emek ve meslek örgütleri ile ortaklaşmaya çalıştık.

Yoğun çalışma koşullarımıza rağmen mücadelenin bu dönemde ortaklaşması ve büyütülmesi için örgütümüz çok çaba sarf etti. İşyeri temsilcilerimizden, işyerlerindeki aktivistlerimize, şube/temsilcilik yöneticilerimiz ve tüm SES kadroları bu dönemde çok emek verdi. Sadece son on beş güne bile bakarsak yapılan çalışmanın ne kadar emek, fedakârlık ve inanç ile kararlılık gerektirdiğini göstermeye yeterlidir. 2 Aralık’ta işyerlerimiz önünde açıklamalar, 3 Aralık’ta iş yavaşlattık, 6 Aralık’ta bir günlük iş bıraktık. Yapılan tüm bu etkinlikler işyerlerinde ciddi bir karşılık ve kitlesel destek ile karşılandı. Aynı zamanda işyerlerinden doğru daha birleşik ve örgütlü bir mücadeleyi örgütlememiz de önümüze görev olarak konuldu. Gelen talebe cevap olarak ta 15 Aralık’ta işkolumuzdaki bazı emek ve meslek örgütlerinin direk katılımı, bazılarının da desteği ile etkili bir GREV örgütlemeyi hep birlikte başardık.

15 Aralık grevinin işyerlerinde yarattığı birlik ve coşku tüm yorgunluğumuzu attığı gibi umutlarımızı da oldukça büyüttü. Kurum amirlerinin, idarecilerinin eli ile insanları baskı ve korku ile zorla üye yaptırarak büyüttükleri yetkilendirilmiş yandaş sendika ve ortağı sarı sendikaya rağmen emekçiler işyerlerinden doğru birleşik mücadelenin ne kadar hayati olduğunu ve doğru yolun hangisi olduğunu bir kez daha gösterdiler. Birlikte güç olmanın ve mücadele etmenin hazzını hep birlikte yaşadık. Şimdi bunu büyütme zamanıdır.

Karanlığın en zifiri döneminde emekçilere yol gösterici ışık gibi olan, umudun en az olduğu zamanlarda bile umudu büyütmeyi ve paylaşmayı başaran SES’in üyelerinden tüm kadrolarına kadar büyük bir alkışı hak ediyor. Bizde Merkez Yönetim Kurulu olarak; umudu tekrar tekrar büyüten örgütümüzün birer ferdi olmaktan onur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. 16.12.2021

 

                                                                                                                       Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]