Pandeminin başından beri Sağlık Bakanlığı’na çağrımız sağlık emekçilerinin ve tüm toplumun yaşamını koruması, önlenebilir ölümlerden canlarımızın kaybını önlemesiydi.

Covid’e karşı etkin aşılar üretildiğinden beri defalarca toplumsal hareketliliğin azaltılması, bu sırada toplumun ekonomik olarak desteklenmesi, bu sürede de hızla tüm toplumsal kesimlerin aşılanması çağrımızı yineledik. Böylesi bir aşı kampanyasının gönüllü katılımcıları olacağımızı kamuoyu açıklamalarıyla da birebir yazışmalarla da ilettik.

Salgının birinci yılını çoktan geride bıraktığı, alınmayan önlemler nedeniyle 50bin yurttaşımızın hayatını kaybettiği bu süreç iktidar ve Bakanlık tarafından yönetilememiştir.

Aşıların tedariğinde çok geç kalınmış, salgının önünün alınabileceği, yaşamların kurtarılabileceği aylar heba edilmiştir.

Günümüze geldiğimizde aşı tedariğinin artması ve yurttaşlara aşının ulaştırılabiliyor olması sevindiricidir. Bizler de sağlık ve sosyal hizmet sendikası olarak toplumdaki aşıyla ilgili tereddütleri azaltmayı kendimize görev olarak gördük ve bu nedenle açıklamalar, sosyal medya kampanyaları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Bakanlığın da dediği gibi günde 1,5 milyonu bulan aşılama sayıları çok sevindiricidir, ancak bunu yaratan emeği görmezden gelmek, emeğin hakkını vermemek, sağlık emekçilerinin 1,5 yıldır yoğun çalışmasının getirdiği yorgunluğu, tükenmişliği, giderek artan sağlıkçı intiharlarını yok saymak kabul edilemez. Bakanlığın sevinçle paylaştığı rakamlara ulaşılmasını sağlayan, seferberlik halinde uygun ve güvenli olmayan aşı odalarında durmadan, dinlenmeden hatta yemek bile yiyemeden çalışan sağlık emekçileridir.

Sağlık kurumlarının önündeki kuyruklar sadece sosyal medyada duyarlı yurttaşların dert edeceği bir durum değildir. Sağlık Bakanlığı eliyle bir planlama yapılması gerekmektedir. Bir taraftan sağlık hizmetleri pandemi öncesi dönemde olduğu gibi devam ederken diğer taraftan günde 1,5 milyon aşılamayı gerçekleştirmek sağlık emekçilerini ölümüne çalıştırmaktır. Sağlık Bakanlığı’nı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz.

Sağlık kurumlarında hizmet sunumuyla ilgili düzenlemeye gidilsin. Acil olmayan sağlık hizmet sunumları derhal ertelensin. Aşı çalışması sağlık emekçilerinin tek ve öncelikli sorumluluğu olsun. Bu yoğunluğa rağmen, her şey normalmiş gibi, yerine getirilemeyen rutin işlemlerden kaynaklı Aile Sağlığı Merkezlerine yönelik mali ve idari yaptırımlar sonlandırılsın.

Aşı çalışmaları bu hızda devam ederken sağlık emekçilerinin, toplumun sağlığı ve güvenliği için kamunun ve özel sağlık kurumlarının tüm olanakları kullanılarak düzenlemeye gidilsin, birkaç hafta sürecek bir aşı seferberliği ilan edilsin, elektif tüm işlemler ertelensin, tüm sağlık emekçileri maddi olarak desteklensin ve insanüstü gayretin sonucu olarak tüm hakları teslim edilsin. 18.06.2021

Merkez Yönetim Kurulu

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]