Bilindiği üzere OHAL kaldırılırken 375 sayılı KHK’ye eklenen Geçici 35. Madde ile “maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” kamu emekçileriyle ilgili olarak “ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayıyla” kamu görevinden çıkarma kararı verilebilmektedir. Kanunun yürürlüğe giriş tarihi 31.07.2018 olup, üç yıllık süre bir ay sonra dolmaktadır.

OHAL hukuksuzluğunun devamı olan bu düzenleme ile kamu emekçileri disiplin hukukunun temel güvencelerinden, haklarındaki suçlamanın somut dayanaklarını bilme ve savunma hakkını kullanmaktan yoksun bırakılarak kamu görevinden ihraç edilebilmiştir.

Ekte sunulan savunma istemine dair belgeden de anlaşılacağı üzere Bakanlık savunma istemekte ama suçlamanın gerekçelerini bildirmemektedir. Bilgi ve belgelerden bahsetmekte ama istenildiğinde bu bilgi ve belgeleri paylaşmamaktadır. Özetle soruşturmamakta, savunma hakkı vermemekte, zaten verilmiş bir kararı bir soruşturma kılıfıyla sunmaya çalışmaktadır.

Bugüne kadar 15 üyemiz bu madde kapsamında haklarındaki suçlamayı bilmeden ve savunma haklarını kullanmalarına olanak sağlanmadan kamudan ihraç edilmiştir. 35. madde düzenlemesiyle kamu görevinden ihraç edilen üyelerimizden biri idare tarafından görevine iade edilmiş, iki üyemiz ise görevlerine mahkeme kararıyla dönmüştür. 13 üyemizin kamu görevinden çıkarılması ile ilgili olarak açtığımız davalar ise devam etmektedir.

Sendikamıza yapılan başvurular ve sosyal medyada yer alan paylaşımlardan, Geçici 35. madde kapsamında kamu görevinden çıkarma yetkisinin dolmasına bir ay kala, güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek kamuda çalışmaları engellenen ve ancak yargı kararlarıyla görevlerine başlayabilen kimi sağlık emekçilerinden bu madde kapsamında savunma istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Kamuda çalışmalarında engel olmadığı yargı kararıyla da sabit olan sağlık emekçilerinden Geçici 35. madde kapsamında savunma istenmesi maddenin konuluş amacını açıkça göstermektedir. İlgili Bakanlıklar yürüttüğü çalışma ile şunu demektedir: Anayasal haklarınızı yok sayarak, gerekçe göstermeden kamu görevinden atarım, hiç kimseye de hesap vermem yaklaşımıdır. Hukuk devleti tanımlamasının çok dışında olan bu oluşum ve kararları birçok insanın geri dönüşümü olmayan ekonomik, sosyol ve psikolojik kayıplarına neden olmuş ve devam ettirildiği sürece de bu kayıpların daha fazla artmasına da neden olacaktır.

OHAL hukuksuzluğunu sürdürme kararlılığında olan yöneticilerin hukuka aykırı bu uygulamalarına karşı her bir üyemizin maddi ve manevi tazminat hakları için adalet yerini bulana kadar desteğimizi esirgemeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Kurum yöneticilerinin OHAL sürecinde kuşandığı cezasızlık kalkanına karşı emekçilerin ortak ve meşru mücadelesi ile bu kalkan kalkacak, aldığınız hukuka aykırı her kararınıza karşı emeğimizden ve haklılığımızdan aldığımız güç ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]