Sendikamız sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarının karşılanmasına yönelik mücadelenin yanında barış, demokrasi ve sağlık hakkı mücadelesi de yürütmekte ve iktidarın saldırılarına maruz kalmaktadır.

İktidar ihraçlar, açığa almalar ve sürgünlerle yürüttüğümüz mücadeleyi engellemeye çalışsa da başaramamıştır.

Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’in tutuklanması da sendikamıza yönelik saldırıların sonuncusudur.

İktidar 20 yılda sağlıkta sahte bir başarı algısı yaratmış, meşruiyetinin temel dayanaklarından olan bu algıyı sarsabilecek her türlü muhalif söylemi hedefine koymuştur. Yine sağlıkta yaratmış olduğu sahte başarı algısında olduğu gibi pandemide de bir sahte başarı algısı yaratmak istemiştir. Pandemi döneminde sendikamızın gerçek vaka ve ölüm sayılarını ortaya konulmasına yönelik çalışmaları, pandeminin yönetilememesine yönelik muhalefeti sendikamızı iktidarın daha fazla hedefi haline getirmiştir. Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’in tutuklanması da işte tam bu durumun sonucudur.

İhraçların, haksız hukuksuz tutuklamaların bizlere engel olamayacağı, tüm bu baskı süreçlerinde geri adım atmadan yürüttüğümüz mücadeleyle ortadadır.

Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden emek, barış, demokrasi ve sağlık hakkı mücadele görevini tüzüğümüz ve örgütümüz tarafından ortaya konulan kararlarla yürütmüş, sendikamızın mücadelesinin gereğini yerine getirmiştir. Gönül Erden aynı zamanda sağlık emeğinin çoğunluğunu oluşturan kadınların en temel haklarını her mecrada dile getirip öncülük etmiştir.

Bu kumpasın nedeninin emekçilerin ve halkımızın sendikamıza yönelik son dönemlerde daha da artan sempatisini ve ilgisini engellemeye dönük olduğu da ortadadır.

Tüm bu gerçekler ışığında önceki dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’in bir an önce serbest bırakılması gerektiğini bir kez daha kamuoyuyla saygı ile paylaşıyor, sendikal mücadelenin değil bu mücadeleyi engellemenin suç olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerinin SES’i olmaya devam edeceğiz. Yaşasın SES, yaşasın KESK, yaşasın örgütlü mücadelemiz. 24.11.2021

                                                                                                                                                                                  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Şubeleri ve Temsilcilikleri

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]