Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik içeren 17/09/2021 tarihli yeni yazı yayınlanmıştır.

Bu yazıya göre “Aşılamanın seyri dikkate alındığında yeni kurallar belirleme ihtiyacı ortaya çıktığından” yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğu belirtilmiş ve daha önceki açıklamamızda vurguladığımız, ek ödemelerin hangi kriterlere göre belirlendiğinin belli olmadığı eleştirimize karşı kriterler düzenlenmiş, izinli olunan günlerin ek ödeme hesaplaması dışında tutulmayacağı maddesi eklenmiş ayrıca adaletsizlik vurgumuza karşı da aşı ek ödemelerinde alt sınırlar belirlenerek sözde eksikler telafi edilmeye çalışılmıştır.

Yeni düzenleme de eksik ve haksızdır.

Sağlık alanı sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte her anlamda yamalı bohçaya dönüştürülmüştür. Sık sık yapılan değişikliklerde alandaki emekçilerin artık takip etmekte zorlandığı bir anlayışla sistem yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu durum özellikle pandemi sırasında ayyuka çıkmış durumdadır. Sendikamızın ve alandaki emekçilerin örgütlerinin önerinin ve eleştirilerinin dikkate alınmaması sonucu her gün yeni bir değişiklik, yapılan değişiklikte değişiklik ve tekrar değişiklik anlamına gelmektedir. Güven ve itibar sarsıcı bu durumdan derhal vazgeçilmesi gerekmekte, sağlık alanı liyakat temelinde, demokratik ve katılımcı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Son yapılan değişiklikle getirilen alt sınırlar alandaki mağduriyetleri gidermemekte, pandemiyle canla başla mücadele eden birinci basamak sağlık emekçilerinin taleplerini karşılamamakta, adaletsizliği sonlandırmamaktadır. Yapılması gereken temel ücretlerde insanca yaşayacak koşulları sağlayacak ücret artışı sağlamak, bu oluncaya kadar yapılacak ek ödemelerin de tüm sağlık emekçilerine adil dağıtılmasını sağlamaktır. Getirilen yeni kıstaslarda ASM çalışanlarının arasında ayrımcılığa yol açacak, iş barışını bozacak niteliktedir. Temel mantık değişmemektedir. Yine tüm ASM çalışanlarının ortak bir çabayla büyük bir özveriyle yürüttükleri aşılama çalışmasında ortaya konulan kriterler hakkaniyet ölçüsünden uzak, yine rekabetçi ve adil olmayan bir şekilde hazırlanmıştır. Bu kriterler aşılama çalışmalarını ilerletmek yerine iş barışını bozmaya devam etmek demektir. Tüm çalışanlara ayrımsız ve en üst limitten ödeme yapılmalıdır.

Halka güven vermeyen bakanlığın kendi uygulamaları iken ve aşı olmak kişilerin kararına bırakılmışken sağlık emekçilerine yapılacak ek ödemenin halkın aşılanma oranına bağlanması haksızlıktır. Bu hem sağlık emekçilerini, kendilerinin sebep olmadığı bir sonuç yüzünden cezalandırmak demektir hem de vatandaşta “sağlık emekçileri ek ödeme almak için mi bize aşı öneriyor” şeklinde bir güvensizlik yaratma potansiyeline sahiptir. Sağlık Bakanlığı’nın toplumda aşı tereddütü yaratan uygulamalarına karşı da halkı aşı olması için ikna etme çalışmaları yürüten biz sağlık emekçileri, yanlış sistemde doğru olanı tüm engellere rağmen yürütmeye çalışmaktan yorulduk. Pandemiyle mücadelede sağlık emekçilerinin karşısında değil yanında olan bir Sağlık Bakanlığı ihtiyaçtır. Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz. 23.09.2021

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]