Aşılar, güvenli geliştirilme süreçlerinden hayat kurtarıcı etkilerine kadar tüm sağlık emekçileri ve toplum için çok önemli ürünlerdir. Sendikamız ve sağlık emekçileri olarak yıllardır toplumun aşılarla önlenebilir hastalıklar tarafından korunmasının önemine verdiğimiz değer, aşı kampanyalarına gönüllü katılımlarımız, aşı politikalarında yanlış uygulamalara yönelik muhalefetimiz, aşı araştırma ve üretme tesislerinin tasfiyesine karşı duruşumuz bilinmektedir. Covid salgını sırasında da toplumun, aşıyla önlenebilir bu hastalıktan korunması, önlenebilir ölümlerin engellenmesi için aşı tedariki konusunda yaşanan eksikliklere karşı sözümüzü her zaman ürettik, Sağlık Bakanlığını ve siyasi iktidarı yurttaşların yaşamının ve sağlığının korunması için görevlerini yerine getirmesi konusunda zorladık.

İçinden geçmekte olduğumuz salgın sürecinde en saf halini gördüğümüz gibi siyasi otoritenin yarattığı güvensizlik duygusunun yurttaşlar üzerindeki etkisi büyük olmaktadır. İktidar süreç boyunca gerek maddi gerekçelerle yurttaşlarını korumamış, gerekse eksik alınan salgın karşıtı önlemleri yaşam tarzına müdahale haline getirmiş, aşıların tedariki konusunda bile yandaşlara sermaye aktarımından geri durmamıştır. Özetle kendi yarattığı krizi yine kendisi bekası için fırsata çevirmek için elinden geleni yapmıştır. Ancak tüm bu yaşanan sürecin sonucu asla mevcut aşılara karşı güvensizlik olmamalıdır. Tam tersine aşı hakkımızı talep etmek ve her biri son derece güvenilir olan aşılarla hastalığa karşı korunmak en önem verdiğimiz konulardandır.

Buradan Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz. Kısa vadede tüm toplumu aşılamaya yetecek kadar aşı tedarik edin ve tüm toplumu daha hızlı bağışıklama için sağlık iş kolundaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte kampanya başlatın. Böylesi bir kampanyaya tüm örgütlülüğümüzle dahil olacağımızı ifade ediyoruz.

Halkımıza da şunu ifade etmek istiyoruz. Aşı hakkımızı, güvenli aşıya ulaşım hakkımızı savunmaya, toplumda yaratılan kafa karışıklığına karşı halk sağlığını korumak ve geliştirmek için mücadeleye devam edeceğiz.

Aşı haktır, aşı hayat kurtarır. Sevdiklerimiz ve kendimiz için sıramız geldiğinde aşı olalım. 14.06.2021

 

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]