İki yılı geçkin süredir canını ortaya koyarak sağlık hizmeti sunan, hakları ödenmeyen, sorunları maskelenen, kaybettiği 400’den fazla meslektaşı için Covid-19’dan kaynaklı hayatını kaybettiğini ispata zorlanan, tüm bunlara rağmen yılmadan, durmadan emek vermeye devam eden sağlık emekçileriyiz.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde bugüne kadar her değişiklikte geriye gidilmiş hak kayıpları hatta cezalandırmalar oluşturulmuştur. Uzun zamandır masada olan, her geçen yıl hak kayıplarının görmezden gelindiği gerçeğine rağmen büyük bir beklentiyle, vaatlerle hak kayıplarını gidereceği söylenen aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği, 30.06.2021 tarihinde yeniden yayınlanmıştır. Sonuç ise beklenti ve taleplerimizin karşılanması bir yana bir öncekinden daha da kötü bir düzenleme olmuştur. Adeta sağlık emekçileriyle dalga geçilmiştir.

Birinci basamak sağlık hizmetleri alanında yaşanan sorunların çözümsüz bırakılması, pandemiyle birlikte artan iş yüküne rağmen sayıları aynı kalan ASM çalışanlarınca yürütülmeye çalışması, çalışma kurallarının en temel insan hak ve hürriyetlerini ihlal eden yönetmeliklerle yeniden düzenlenmesi çalışma barışını bozmuştur. Söz konusu yönetmeliğin geri çekilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 16 ve 27 Ağustos tarihlerinde iş bırakmıştık. O günden bu zamana ceza yönetmeliği geri çekilmemiştir. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları istifa etmeye ve birinci basmak sağlık hizmetlerinden çekilmeye başlamıştır. Acil önlem alınmazsa birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülemeyecek hale gelecektir. Toplu sözleşme mutabakatında tüm kamu emekçileri gibi birinci basamakta çalışan sağlık emekçilerinin talepleri de yok sayılmıştır.  Sorunlarımızın çözümü için üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan başka çaremiz kalmadığı gibi bizim ve emeğimizin yok sayılmasına dayanacak gücümüz de kalmamıştır.

Komşularımız, arkadaşlarımız, hemşerilerimiz, dostlarımız, her başınız sıkıştığında arayıp danıştığınız, ne kadar çok çalıştığımızı gördüğünüz için halimize üzüldüğünüz bizler, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri tüm ülke gibi artık nefes almakta ve yaşamakta zorlanıyoruz. Tıpkı sizin gibi enflasyonla, vergi yüküyle, hayat pahalılığıyla daha da yoksullaşıyoruz. Çalışma koşullarımızın iyileşmesi ve sizlerin daha nitelikli sağlık hizmetinden faydalanmanız için mücadele ederken sizin desteğinize çok fazla ihtiyaç duymaktayız. Bizleri tanıyorsunuz. Gerek ASM’lerin eşiğinden adımınızı attığınızda tanışıyoruz sizlerle, gerek aşı talebimizle, pandemi sırasında halkın sağlık hakkı korunsun diye verdiğimiz mücadeleyle sosyal medyadan, gerek aşı odasından iki senedir sağlık hizmeti sunmak, bir yurttaşımızı bile önlenebilir bu hastalık yüzünden kaybetmemek için durmadan gayret sarf ettik. Bunun karşılığı ise kullandırılmayan izinler, budanan haklarımız oldu. Üstüne üstlük şimdi yeni bir yönetmelik yayınlayan Bakanlık, mevcut haklarımızı bile budamakta, halkın sağlık hakkıyla ilgili kaygılarımızı, aşılar ve diğer sağlık hizmetleriyle ilgili taleplerimizi ve kendi sorunlarımızı sizlere ulaştırmayı yasaklamaktadır.

Yönetmelik değişikliği ile aile hekimliği çalışanlarının statüsü, il sağlık müdürlüklerine bağlı işçi noktasına getirilmiş, kölelik sistemine taşınmıştır. Aynı zamanda başta pandemi sürecinde olduğu gibi, toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla üç kez dile getiren Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının sözleşmeleri feshedileceği yönetmelikte yer almıştır. Böyle bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir!

Aile hekimliği uygulamasında iş güvencesi bu yönetmelikle sona ermiştir.

Yeni yönetmelik ile sözleşme yenilme ve fesih yetkisi İl Sağlık Müdürlüklerine verilmiş olup zaten iller arasında var olan uygulama farklılıkları kişilerin insafına bırakılmıştır. Açığa alma, sözleşme yenilememe gibi olağanüstü yetkiler, tüm hukuk kuralları çiğnenerek verilmiştir.

Entegre Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının en temel insani hakkı olan sağlık iznine göz dikmişlerdir. Yani çalışan hasta da olsa kanser de olsa, kaza da geçirse,  raporlu da olsa 5 nöbet tutamazsa sözleşmesi fesih edilir denilmektedir.

Oysa Aile Sağlığı Merkezi çalışanları yaptıkları özverili çalışmaya salgında da devam etmiş, Covid-19 aşılamasının büyük bir çoğunluğu ASM’lerde uygulanmıştır.  Ancak aile hekimliği çalışanları 10 yıldır %60 gelir erimesi yaşarken, özlük haklarını kaybederken bütün itirazlara,  başvurulara rağmen düzenleme  yapılmadığında aylık 1000-1500 TL arası gelir kaybı olacağı ortaya çıkmıştır.

Aile sağlığı çalışanı açığı tüm ülkede %15 oranında  devam ederken, teknik ve eğitim alt yapısı olmadan bu kadar büyük bir iş yükünün pandemi döneminde pozitif performans adı altında negatif olarak verilmesini kabul  etmiyoruz.

Aile Hekimliği Ödeme ve  Sözleşme yönetmeliği bir an önce geri çekilmeli ve günün koşullarına göre sağlık emek ve meslek örgütlerinin de görüşü alınarak yeniden düzenlenmelidir.

Buradan bir kez daha yetkililere sesleniyoruz ve taleplerimizi haykırıyoruz. Bu taleplerimizle yürüttüğümüz mücadele haklarımızı alana, söz konusu yönetmelik iptal olana kadar devam edecektir. 02.09.2021

Merkez Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]