15 Temmuz darbe girişimi sonrası siyasi iktidar hukuku lağvederek OHAL ve KHK ile yönetilen bir rejime geçiş yaptı. OHAL döneminde gece yarısı çıkarılan KHK’ler ile yüzbinleri aşan insan savunma hakkı bile tanınmadan ihraç edildi. Haksız, hukuksuz ve savunması dahi alınmadan ihraç edilen 10 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin neredeyse tamamı uzun yıllar çalışmış tecrübeli ve liyakatlı insanlardır. Varsa bir suç 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ihraç ya da devlet memurluğundan men ile ilgili yasalar, adli ve idari süreçler elbette işletilmeliydi fakat yapılmadı. Hiç bir soruşturması, mahkemesi ve cezası olmadan ihraç edilen emekçilerin iç hukukta dahi haklarını aramalarının önüne engel olunmuş, suçsuzluklarını ispatları bile engellenmiştir. Ulusal ve uluslararası mahkemelerin ve hukuksal mücadelenin önünü kapatmak için OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu kurulmuştur.

OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu OHAL hukuksuzluğunu sürdürmekte, masumiyet karinesini ihlal etmekte, hukuki denetim yapmamaktadır. Halen OHAL Komisyonu hukuksuzluğunun devam etmesi insanlarda umutsuzluğa, tükenmişliğe sebep olup intiharlara neden olmuştur.

Kendi sesinden başka sese tahammülü olmayan bu iktidarın yarattığı sistemin sonucunu emekçiler canlarıyla ödemektedir.  Dört bir yandan kuşatmaya dönüştürülen bu cezalandırma politikası nedeniyle insanlar yaşamlarını yitirmiş, ağır hastalıklara yakalanmış, tedavi olanağı dahi bulamamışlardır. Aileleriyle birlikte yüzbinlerce insanın anayasal haklarının ellerinden alınarak açlık ve sefalete mahkûm ettirilerek biat ettirilmeye çalışılması insan hakkı ihlalidir ve insanlık suçudur. Bu suça iktidar, OHAL Komisyonu üyeleri ve iktidarın ihtiyacına uygun raporlar hazırlayan yerel kamu idarecileri ortaktırlar.

KHK’ler ile yapılan, iş güvencesini, örgütlenme özgürlüğünü tümüyle ortadan kaldırma çabasıdır. Bu gün iş güvencesi açısından geri olarak kabul ettiğimiz yasalar bile askıya alınmıştır. İnsanların örgütlenmeye birlikte haklarını aramaya yönelik alanlar daraltılmaya çalışılmaktadır.

Yine KHK’ler eliyle emek mücadelesi yürüten kadınların örgütlenmesine dönük yapılan saldırılar,  kadınları sindirmeye ve mutlak itaate zorlayan politikaların en somut göstergeleri olmuştur. Diyarbakır Çocuk Hastanesi’nde çalışırken bir gece yarısı hukuksuz bir şekilde KHK ile ihraç edilen üyemiz Fatma Demirel de kadınlara, emekçilere dayatılan düşman hukukunun bir sonucu olarak intihara sürüklenerek yaşamdan koparıldı. Altını çizerek ifade etmek isteriz ki bu bir intihar değil,  20 yıllık cinsiyetçi pratiğiyle, kadınları sosyal, siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamdan koparmaya çalışan AKP iktidarının, kadın düşmanı politikalarının neden olduğu bir cinayettir. Tacizcileri, tecavüzcüleri, kadınlara yönelik şiddet uygulayanları cezasızlık politikaları ile ödüllendiren bu zihniyet, kadın özgürlük mücadelesi yürüten kadınlara dönük gözaltılarla, tutuklamalarla, adeta erkek-devlet şiddetine karşı mücadelesinden vazgeçmeyen kadınlardan intikam alma aracı haline dönüşmüştür. Kadın düşmanı politikaların sonucunda hayatlarını kaybeden ve yaşamdan koparılan arkadaşlarımız bizler için her zamankinden daha fazla isyan ve mücadele gerekçesi olacaktır. Artık yeter. Bu düzen değişmek zorundadır. Haklarında kesinleşmiş yargı kararı olmayan tüm ihraçlar iade edilmeli, OHAL düzeni tüm uzantılarıyla birlikte ortadan kaldırılmalı, sözde değil gerçek demokratik bir ortam sağlanmalı, demokratik haklarını kullandığı için baskı gören bir tek insan bile kalmamalıdır. Bizler tacize, tecavüze, istismara, kadın katliamlarına, LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemlerine, yoksulluğa, güvencesiz çalışmaya, mobbinge karşı sokaklarda, meydanlarda, alanlarda sesimizi haykırmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. En karanlık günlerde bile doğru bildiğini söylemekten vazgeçmeyen sendikamız tüm arkadaşlarımız iade edilene, bu hukuksuzluk giderilene kadar kararlı mücadelesinden bir adım geri atmayacaktır. Yaşam hakkımıza, sağlık hakkımıza, işimize, iş güvencemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 14.12.2021

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]