Kadın Haber

KESK: AKP/MHP İktidarı Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Sorumlusudur!

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en ağır sonuçlarından biri olan kadına yönelik şiddet dünyada da önemli bir sorun olmakla birlikte Türkiye’de gün geçtikçe kadınların yaşamını daha fazla kuşatma altına alıyor. Devlete önleme, koruma, etkin soruşturma sorumluluğu yükleyen İstanbul Sözleşmesinin feshiyle erkek egemen zihniyetin hâkim kılınması sistematik erkek şiddetini daha da tırmandırdı. Kadın

Devamı »
Genel Merkezden

Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Oyalama ve Algı Yönetimi Yapılmaktadır

Sendikamız, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanlar Sendikası (Genel Sağlık-İş), Türk Hemşireler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan torba yasa içinde

Devamı »
Haberler

Samsun Şubemiz: Uyarıyoruz! Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz

Samsun Şubemiz, “Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak 15 Aralık 2021 günü yaşadığımız sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak Sağlık Bakanlığı’nı ve iktidarı uyaracak, sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma süreçleri içinde yer alacağımız sağlık sistemi inşa edilinceye kadar birlikte mücadele edeceğiz” açıklamasında

Devamı »
2021

Erkek, Devlet, KHK Zulmü Son Bulacak, Yaşam Kazanacak!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası siyasi iktidar hukuku lağvederek OHAL ve KHK ile yönetilen bir rejime geçiş yaptı. OHAL döneminde gece yarısı çıkarılan KHK’ler ile yüzbinleri aşan insan savunma hakkı bile tanınmadan ihraç edildi. Haksız, hukuksuz ve savunması dahi alınmadan ihraç edilen 10 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]