Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Oyalama ve Algı Yönetimi Yapılmaktadır

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamız, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanlar Sendikası (Genel Sağlık-İş), Türk Hemşireler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan torba yasa içinde bulunan sağlık emekçilerinin özlük haklarını ilgilendiren ve geri çekilen yasa tasarısına karşı “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oyalama ve algı yönetimi yapılıyor” açıklamasında bulundu.

Genel Merkezimizde sağlık emek ve meslek örgütlerinin temsilcileriyle gerçekleşen basın toplantısında ortak açıklamayı yapan Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım şöyle konuştu: “Sağlıkta Dönüşüm Programı iflas etmiştir ve halkın sağlığı tehlike altındadır. Sağlığa erişimin eşit ve adil olmadığı bu bozuk sistem sona ermelidir. Pandemi koşullarında canlarından ve sağlıklarından olan biz sağlık emekçilerine verilen sözler tutulmamıştır. Kamuoyunda algı yönetimiyle fazla ödeme yapılacakmış açıklamaları yapanlar halkı aldatmaktadır. Sağlık emekçilerinin gelirleri artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüştür. 2004 yılından bu yana TÜİK’in enflasyona ilişkin veriler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu enflasyon rakamlarına göre yapılan zamlar bizleri hayat pahalılığıyla baş edemez hale getirmiştir. Artık ‘’Geçinemiyoruz’’ diyoruz ve ücretlerimizde iyileştirme bekliyoruz. Gelirlerimiz ve özlük haklarımız ile ilgili 11 Aralık tarihinde TBMM’ne getirilen yasa tasarısı içtüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geçtiğimiz hafta sonu geri çekilmiştir.  Bizler tasarının yeterli olmadığını, kapsayıcı olmadığını görüyoruz. Ancak bu getir-kaçır yasa tasarısıyla toplumda bir zam yapılıyormuş algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Raflarda tozlanmaya bırakılan yasa tasarısının ne zaman TBMM’ye yeniden düzenlenerek getirileceği belirsizdir. Bu yasa tasarısında lütfedilmeye çalışılan kamuda yapılacak zam oranını bile sağlık patronları telaşla karşılamış, kamuda ödemeler artarsa bizler de sağlık emekçilerinin emeğini ucuza kapatamayacağız, giderlerimiz artacak, karımız azalacak endişesi yaşamışlardır. Bu lobinin sağlık politikalarını ele geçirdiği ve emekçilere yapılacak ücret iyileştirmelerinin önünde engel oldukları açıktır.

Sağlık patronlarının politikalarına karşı taleplerimiz şunlardır;

  • Koruyucu sağlık hizmetlerini temel alan,
  • Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret,
  • Hangi sosyal güvenlik statüsünde emekli olursa olsun (Memur, Sigortalı, Bağ-Kur) insanca yaşam standartlarına yükseltilen emekli aylığı,
  • Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme,
  • Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri sağlıklı çalışma ortamları,
  • COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası,
  • Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 3 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi,

Vergi aflarıyla, prim aflarıyla sermaye sahiplerine çıkar sağlayan iktidarın emekçileri horlayan, emekçileri geçinemeyecek duruma getiren uygulamalarına bir an önce son vermeye çağırıyoruz. Her gün ekonominin şahlandığından dem vuran iktidarın, sağlık emekçilerine geldiğinde ikiyüzlü tutum almasını kınıyoruz. Bu nedenle TBMM’de tozlanmaya bırakılan tasarının yeniden düzenlenerek, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde ücretlerde en az  %150’lik bir iyileştirme sağlanmasını istiyoruz. Bizleri oyalamayı, halkı aldatmayı bırakın. Bizler birlikte güçlüyüz ve haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]