İLACINI TEMİN EDEMEDİĞİNİ SÖYLEYEN KANSER HASTASINA VERİLEN CEVAP: “İLACININ PARASINI AL VE SUS….!”

Facebook
Twitter
WhatsApp

 14 Nisan 2013 günü Edirne’de, ilacını temin edemeyen bir kanser hastası (Dilek ÖZÇELİK), ilde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yardım etmesini istemiş, ilgili bakan gayrı ciddi bir biçimde hastaya “para” verip olayı geçiştirerek, bir hükümet üyesinin ciddiyeti ile bağdaşmayacak bir tavır göstermiştir.

Olayın yaşanma gerekçesi bir yana, yaşananlar, hükümetin tüm sosyal olaylarda olduğu gibi oluşturduğu “Sadaka Kültürü” anlayışının bir başka tezahürüdür.

Sağlıkta yaşanan tüm olumsuzluklarda olduğu gibi, bu olayın da nedeni “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ve uygulama sonuçlarıdır.

Bu olayın nedeni, sağlık hizmetini ticarileştirmek, karlılığı halkın sağlık hakkının önüne geçirmek, karlı olmayan hizmetlere yatırım yapılmamasıdır.

Yıllardır hayati önemi olan ilaçlarda bu sorun yaşanmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesi içinde uygulanan ilaç politikaları ile Türkiye’de yerli ilaç sektörü tasfiye edilmiş, % 80 oranında dışa bağımlı hale getirilmiştir. Bununla kalmayarak karlılık adına uygulanan bir fiyat politikası ile, hayati önemi olan ucuz ilaçların temini güçleşmiştir. İthalatın yapılmaması, ilaca normal yollardan ulaşamama, ilaca ulaşmak isteyenlerin korsan ithalatçılar ve karaborsacıların eline düşmesine neden olmuş, bu da hastaların fahiş fiyatlarla ilaç temini yoluna gitmesine neden olmuştur.

Yaşanan olay budur ve sağlığın piyasa mekanizmalarına teslim edilmesi, ticarileştirilmesinin sonucu olarak yaşanmıştır. Bu çarpık sistem içinde bu ve benzeri olayların yaşanmaması mümkün değildir.

Bir hükümet üyesine yakışmayacak bir davranışla olayı geçiştirmek isteyen Bakana burada düşen görev, olayın ciddiyetini kavramak, ilgilileri bu konuda hareket etmeleri için haberdar etmek ve birinci derecede sorumlusu olan hükümetin bu konuda önlem almasını sağlamak iken, bu şekilde “sadaka” anlayışı içinde hareket etmesi bizi şaşırtmamıştır. Çözüm, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın tüm uygulamaları ve sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasıdır.

Sendikamız SES başından beri sağlığı hak olmaktan çıkaran, hizmete ulaşmak için Genel Sağlık Sigortası primi dışında, her kademede katkı-katılım payı ve ilave ücretlerin ödenmesi koşulu getiren uygulamalara, yaşanan bu olay ve benzerlerine karşı mücadele etmektedir, bu mücadeleyi sürdürmeye de kararlıdır. Bu ve benzeri olay, AKP Hükümeti ve onun Dünya Bankası’ndan kopyaladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın maskesini düşürmüş, kamuoyu nezdinde de teşhir etmiştir. Bu nedenle halkı da bu mücadelede bizimle birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. 15.Nisan.2013

                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]