30 yılı aşkın süredir kar amaçlı emeği ucuzlatmak adına başlatılan “TAŞERON” çalıştırma her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Daha fazla kar etmek ve maliyeti düşürmek için   alınmayan tedbirler sonucunda “taşeron çalıştırma” can almıştır. Zonguldak Kozluk Kömür ocağında Taşeron şirkete bağlı çalışan 8 Taşeron maden işçisi yaşamını yitirdi.

En yaygın uygulamasını “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile sağlık alanında gördüğümüz “TAŞERON” çalıştırmanın olumsuz sonuçları neredeyse her gün görülmektedir. 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla gerek Üniversite Hastaneleri, gerekse Kamu Hastane Birlikleri şeklinde yeniden yapılanan hastanelerde görevli Taşeron Sağlık İşçileri yaygın biçimde işten çıkarılmışlardır. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan sağlık işçilerinden 70’e yakın taşeron sağlık işçisi, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle işten çıkarılmıştır. İzmir, Konak Doğum Hastanesi’nden 63 Sağlık İşçisi, Silifke Devlet Hastanesi’nden de Sağlık İşçileri işten çıkarılmıştır. Buna benzer işten çıkarmalar Türkiye’nin her yerinde yaygın olarak devam etmektedir.

Bu uygulamalar sonucunda ki iş cinayetleri hakkında söylediklerimizde, ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir:

“Sağlıkta Taşeron Ölüm Demektir” şiarıyla bu alanda “Esnek ve kuralsız Çalıştırma”, “Taşeron şirketlere bağlı güvencesiz Çalıştırma” ortadan kaldırılması için mücadelemiz devam etmektedir. Bu SES’i duymazlıktan gelen hükümet, Güvencesiz-Taşeron çalıştırmayı yasaklamak bir yana bu şekilde çalışmayı hukuki bir zemine oturtmak için yasal düzenleme hazırlığı yapmaktadır.

Siyasi iktidar, Sermayeye kaynak aktarmak için, başta Sağlık ve Sosyal Hizmet olmak üzere, Eğitim ve Sosyal Güvenliği sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Hükümet, bu uygulama ile emeği ucuzlatmakta, kar oranlarını, işgücü maliyetlerini düşürerek arttırmaya çalışmaktadır. Bu yöntemin sonuçları, her alanda çalışanlara “işten atılma”, “iş kazası ile sakat kalma” ve “ölüm” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Zonguldak-Kozlu’da maden işçilerinin ölümü bu açıdan değerlendirilmelidir. Bu ölümlerden dolayı tüm toplumun ve ailelerinin acısını paylaşıyor, ölenlerin aileleri ve maden işçileri camiasına başsağlığı, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyoruz.

Tüm çalışanların, esnek, kuralsız, güvencesizlik ve ölüm getiren taşeron çalışmaya karşı, birlikte mücadele için çağrıda bulunuyoruz. Hükümetten bu şekilde çalışmanın yasaklanması için gerekli girişimleri başlatmasını talep ediyoruz.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak, diğer tüm emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere, toplumun tüm kesimleriyle birlikte bu tür çalıştırma biçimine karşı mücadeleyi yükselterek sürdüreceğimizi ve bu mücadeledeki karalılığımızın kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz.

                                                                                                                                             MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]