GREV SÜRESİNCE THY İLE SEYAHAT ETMİYORUZ.

            THY’ de çalışan emekçilerin ekonomik, özlük ve demokratik hakları için başlatmış olduğu grevi selamlıyoruz. Hükümetin tüm manipüle etme, emekçilere yönelik baskılarına rağmen direnişi sürdüren Hava İş sendikasının yönetimini ve üyelerini kutluyoruz.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak; Hava İş’in yaptığı GREV süresince THY ile seyahat etmiyoruz.

Buradan tüm üyelerimize ve kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz:

  • Hava İş’in GREV’deki başarısı aynı zamanda GREV yasağına karşı gösterilen bir direniştir. Bu direniş GREV hakkının yeniden kazanımı anlamına da gelmektedir.
  • Bu GREV’i örgütledikleri için işinden atılan tüm işçi ve emekçilerin örgütlü güçleri ile sindirilemeyeceğinin kanıtıdır.

Dolayısıyla, bu GREV işçilerin, emekçilerin, esnek kuralsız ve kölece çalışmaya mahkum edilen tüm kesimlerin GREV’i olarak algılanmalıdır. Bu nedenle örgütlü tüm kesimleri Hava İş GREV’i süresince THY ile seyahat etmemeye, Hava İş sendikası ve üyeleri ile dayanışmaya çağırıyoruz. 16.05.2013

                                                                                                                                  MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]