Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK, KİT’lerdeki sözleşmeli personelin ek ödemelerini düzenleyen Yüksek Planlama Kurulu kararına karşı 17 Ekim 2008 tarihinde Danıştay’a dava açtı.KESK tarafından açılan dava, 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2008 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin YPK kararının 6. maddesinin 2. paragrafının (a, b, c, ç, d) bentlerinde yer alan yüzdelik oranların iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını içeriyor.

Söz konusu kararla ortaya çıkan ek ödeme adaletsizliği aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

GRUPLAR

EK ÖDEME ÖNCESİNDEKİ DENGE TAZMİNATI MİKTARI

YPK KARARINA GÖRE EK ÖDEME ORANLARI VE MİKTARI

BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL EK ÖDEME ORANLARI VE MİKTARI

BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE MEMUR EK ÖDEME ORANLARI VE MİKTARI

Grup başmühendisi, başmühendis, baş mimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman

136 YTL

%68-332 YTL

% 82-400YTL

% 82-400YTL

Sağlık teknisyen yardımcısı

136 YTL

%39-190 YTL

% 58-283 YTL

% 58-283 YTL

Diyetisyen, tekniker

136 YTL

%34-166 YTL

% 58-283YTL

% 58-283 YTL

Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist

136 YTL

%33-161 YTL

% 68-332 YTL

% 68-332 YTL

Halı eksperi ve diğer unvanlar

136 YTL

%28-136 YTL

% 50-244 YTL

%49/51-

239/248 YTL

 

Tablodan da anlaşılacağı gibi aynı yasa hükmüne dayanılarak çıkarılmış bulunan Bakanlar Kurulu kararı ve YPK kararı uyarınca yapılan ek ödemelerde açık bir eşitsizlik ortaya çıkmıştır. Üst maaş grubunda 68 YTL olan ek ödeme farkı, en düşük düzeyde maaş alan sözleşmelilerde 105 YTL’ye kadar çıkmaktadır. 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]