7146 sayılı kanunun 11.maddesi ile 5510 sayılı kanunun 40.maddesinin 2.fıkrasında yer alan tabloya 20 sıra numarası eklenmiş ve böylece insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların fiili hizmet süresi zammı düzenlenmiştir.

Sendikamız itirazlarını ve önerilerini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunmuş ancak karşılık bulmamıştı.

SGK’nın 3 Eylül 2018 tarihli genel yazısının fiili hizmet süresi zammından yararlanmayı fiili çalışma şartına bağlaması, zorunlu mazeretler ile izinlerin çalışmadan sayılmaması, maruz kalınan risklerle ilgili olarak geçmiş yıllardaki çalışmaların kapsama alınmaması nedeni ile Danıştay’a dava açılmıştır.

Genel yazının kapsamına alınmayan işyerleri ve unvanlar ile ilgili olarak SGK’ya talepte bulunulmuş olup verilecek cevaba göre ayrıca dava açılacaktır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]