15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan YÖK Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği’nde yer alan hukuka aykırılıklara karşı Danıştay’a yürütmeyi durdurmalı iptal davası açtık.

Dava Dilekçemiz için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]