4/B’ye Geçirilen 4/C’lilerin 4/B’liler Gibi Döner Sermaye Alabilmeleri İçin Dava Açtık

Facebook
Twitter
WhatsApp

30 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11587 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair kararda değişiklik yapılmış ve karara ekli sözleşmeli personel ek ödeme oranları cetvelinin 17. sırasından sonra gelmek üzere 18. sıra eklenerek 4/B’ye geçirilen 4/C’li personelin sadece %20 üzerinden ek ödeme almaları gerektiği belirtilmiştir.

Bu düzenleme Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olup, sendikamız söz konusu Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması için 19 Nisan 2018 tarihinde Danıştay’a dava açmıştır. Bilindiği gibi 4/B’ye geçirilen 4/C’lilerin de en az %70 üzerinden ek ödeme almaları gerekmektedir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]