4924’e Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Becayiş İşlemleri Hakkında Duyuru

Facebook
Twitter
WhatsApp

4924 sayılı Kanun’a dayalı olarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 8.maddesinin (g) fıkrasında “Sözleşmeli personelin, aynı unvanda istihdam edilmek kaydıyla, üstleri vasıtasıyla sözleşmenin bitimine bir ay kala ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonlarına karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunması halinde görev yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirilir. Bu şekilde yapılacak bir yer değiştirmede, sözleşmeli personelin, istihdam edildiği hizmet biriminde en az 1 yıl çalışmış olması şartı aranmaz.

Ancak sözleşme yapıldıktan sonraki karşılıklı yer değiştirmeler yeni sözleşme döneminin başlangıcında uygulanır….” hükmü yer almaktadır.Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, 4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli; sözleşmelerinin bitim tarihi olan 31/12/2007 tarihine bir ay kala (yani 30 Kasım 2007 tarihine kadar)üstleri vasıtasıyla ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonuna karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunmaları halinde, görev yerleri talepleri doğrultusunda herhangi bir takdire veya şarta bağlı olmaksızın, ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonu tarafından değiştirilecektir.

Belirtilen şekilde gerçekleşecek olan karşılıklı yer değişiklikleri ilgili personele 2008 yılının ilk iş gününde yeni görev yerlerinde yeni sözleşme imzalamasıyla uygulanacaktır. İlgili personelin görev yeri değişiklikleri ve ayrılış başlayışları ÇKYS üzerinden yapılacaktır.İl Sınav ve Kura Komisyonları, becayiş taleplerine ilişkin dilekçeleri ve bu taleplere ilişkin kararları sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç bir hafta içinde Bakanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.İlgililere duyurulur.

 

 

Sayı : B100PER01200014-903-06

Konu : Becayiş…………………….. VALİLİĞİNE  (Sağlık Müdürlüğü)

 

4924 sayılı Kanun’a dayalı olarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 8.maddesinin (g) fıkrasında “Sözleşmeli personelin, aynı unvanda istihdam edilmek kaydıyla, üstleri vasıtasıyla sözleşmenin bitimine bir ay kala ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonlarına karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunması halinde görev yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirilir. Bu şekilde yapılacak bir yer değiştirmede, sözleşmeli personelin, istihdam edildiği hizmet biriminde en az 1 yıl çalışmış olması şartı aranmaz. Ancak sözleşme yapıldıktan sonraki karşılıklı yer değiştirmeler yeni sözleşme döneminin başlangıcında uygulanır….” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, 4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli; sözleşmelerinin bitim tarihi olan 31/12/2007 tarihine bir ay kala (yani 30 Kasım 2007 tarihine kadar)üstleri vasıtasıyla ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonuna karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunmaları halinde, görev yerleri talepleri doğrultusunda herhangi bir takdire veya şarta bağlı olmaksızın, ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonu tarafından değiştirilecektir. Belirtilen şekilde gerçekleşecek olan karşılıklı yer değişiklikleri ilgili personele 2008 yılının ilk iş gününde yeni görev yerlerinde yeni sözleşme imzalamasıyla uygulanacaktır. İlgili personelin görev yeri değişiklikleri ve ayrılış başlayışları ÇKYS üzerinden yapılacaktır.İl Sınav ve Kura Komisyonları, becayiş taleplerine ilişkin dilekçeleri ve bu taleplere ilişkin kararları sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç bir hafta içinde Bakanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ali YERLİKAYA

 Bakan a. 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]