İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürütmesinin Durdurularak İptali İçin Danıştay’a Dava Açtık

Facebook
Twitter
WhatsApp

26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yürütmesinin durdurularak iptali için Danıştay’a dava açtık.

Dava dilekçemiz için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]