Tokat Devlet Hastanesi’nde yüz tanıma sistemi ile mesai takibi yapılması işleminin iptali için açtığımız davada Tokat İdare Mahkemesi’nin red ve direnme kararı vermesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nihai kararı vermiştir. Buna göre DİDDK’nun 2015/2958 E, 2018/682 K sayılı ve 25.02.2018 tarihli kararı ile yüz tanıma sistemi ile mesai takibi temel haklar ve Anayasal ilkeler ile uluslararası sözleşme kuralları ile bağdaşmadığından ötürü hukuka aykırı bulunmuştur.

Umarız bu karardan sonra biyometrik yöntemlerle mesai takibi uygulaması bir daha kesinlikle yapılmaz. Yüz Tanıma Sistemi İle Mesai Takibi Hukuka Aykırıdır Danıştay Tokat Kararı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]