1 Mayıs’ta yapılacak yürüyüşün Aydın Valiliğince engellenmesi işleminin iptali talebiyle açtığımız davayı kazandık.

Aydın’da 2016 yılında 1 Mayıs etkinlikleri için oluşturulan Aydın Şube Başkanımız Şükran Teberci’nin başkanı olduğu tertip komitesi, valiliğin belirlediği güzergahta yapılacak yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı’nda yapılacak miting için valiliğe başvuruda bulunmuş, valilik de “gerçekleşebilecek herhangi bir terör saldırısına karşı kutlamalara katılacakların can güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla söz konusu kutlamanın Atatürk Kent Meydanı’nda toplanarak” yapılmasına izin vermişti. Başvurunun kısmen reddi üzerine Şube Başkanımız adına yürüyüşe izin verilmemesi işleminin iptali talebiyle dava açmış, Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin davanın reddine karar vermesi üzerine karara karşı istinaf yoluna başvuruda bulunmuştuk.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, 20.03.2018 tarihli, 2018/2014 E., 2018/421 K sayılı kararı ile valiliğin yürüyüşe izin vermeme işleminin iptaline karar verdi.

Bölge İdare Mahkemesi kararında: “Gösteri yürüyüşü hakkının kullanım olanağının engellenmesi sonucunu doğurarak hakkın özüne dokunan ve somut olaydaki amaç ile araç arasındaki ölçülülüğü gözetmeyen dava konusu işlemin iptali yolunda karar verilmesi gerekirken taktir yetkisinin kullanımı suretiyle tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölge İdare Mahkemesinin emsal kararı, OHAL ilanından bu yana pek çok ilde toplantı gösteri yürüyüşlerinin valilik kararlarıyla keyfi şekilde engellendiği bir süreçte, valilik kararlarının hukuka aykırı olduğunu, gösteri yürüyüş hakkını ihlal ettiğini gösteren önemli bir karar niteliğindedir.  Aydın- Valiliklerin Keyfi Yürüyüş Yasakları Hukuka Aykırıdır dava sonucu

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]