SES’TEN BİR HUKUK KAZANIMI DAHA DİSİPLİN CEZASI ALANLARDAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ KESİLEMEZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp

1 Nisan 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikle” ilgili açtığımız dava sonuçlandı.

2006 Döner Sermaye Yönetmeliğinin 5. Maddesinin ç bendi uyarınca kurumlarda inceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp 657 sayılı Kanuna göre disiplin cezası ile cezalandırılanlar, 5. Maddenin d bendine göre kuruluşlarda idari soruşturma raporuna istinaden disiplin cezası alanlara, 5. Maddenin v bendine göre kurumlarda Bakanlık Hasta Hakları Kurulu raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp disiplin cezası alanlardan döner sermaye ek ödemesi kesilmesi ile ilgili düzenlemeleri iptal edilmiştir.

Danıştay’ın yerleşik kararları uyarınca genel düzenleyici işlemin iptali nedeniyle yeni bir hukuksal hak elde eden kişiler geçmişe dönük olarak son 10 yıl içerisinde mahrum kaldıkları haklarını talep edebilmektedirler. Bu nedenle Danıştay’ın bu yeni kararı uyarınca yeni bir hak doğduğundan mağduriyeti olanların dilekçe ile çalıştıkları hastane yöneticiliğine veya Halk Sağlığı Müdürlüklerine veya Toplum Sağlığı Merkezlerine veya İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe örneğine sendika şube ve temsilciliklerimizden ulaşılabilir.

Dilekçenize ekleyeceğiniz Danıştay 11. Dairesi’nin 2016/633 E., 2016/2475 K. Sayılı ve 16.05.2016 tarihli iptal kararı için tıklayınız: iptal kararı

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]