AKP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından uygulamaya koyduğu politikalarla darbelerle mücadeleyi ve demokrasiyi değil baskı, hukuksuzluk ve sömürüyü derinleştirmektedir. 12 Eylül darbesinin ürünü olan OHAL yasası ve kanun hükmünde kararnamelere dayanarak demokratik hak ve özgürlükler askıya alınmaktadır. Kamuda hiçbir gerekçe göstermeksizin başlatılan görevden almalar ve soruşturmalar darbecilerle mücadele adı altında muhalif kesimin de sindirilmek istendiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Darbelere, kamuda AKP eliyle genişleyen kadrolaşmaya, talana, kamu hizmetlerinin neoliberal politikalarla ranta açılmasına karşı mücadele eden bizler, şimdi darbeye karşı mücadele adı altında baskı, tehdit ve gözaltılar ile susturulmak ve sindirilmek isteniyoruz. Açıktır ki darbe girişimi, yıllardır kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmak ve muhalif kesimi tasfiye etmek isteyen iktidar tarafından fırsata çevrilmeye çalışılmaktadır.

12 Ağustos 2016 tarihinde Mardin Şube üyelerimiz Tülay Demir, Mehmet Sav, Beşir Kaya; 13 Ağustos’ta Siirt Şube kadın sekreterimiz Asya Kayro herhangi bir sebep belirtilmeksizin keyfi olarak gözaltına alınmışlardır. Üyelerimizin hangi nedenle gözaltına alındıkları belirtilmediği gibi, avukatlarıyla görüşmeleri engellenerek durumları hakkında bilgi alınamamıştır.

Bu keyfi gözaltı uygulamaları ile mücadelemizi yıpratmaya çalışanlara sesleniyoruz: Her türden hukuk dışı uygulamaların karşısında sessiz ve tepkisiz kalmayacağız.

Üyelerimize yönelik hukuksuz gözaltı işlemle20yılwebri son bulmalı ve gözaltına alınan üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]