8 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe dair açtığımız davada kısmen yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Sendikamız bu yönetmelik çıktığından beri Danıştay’a dava açmaktadır. 2014 ve 2015 yıllarındaki yönetmelikleri sendikamız iptal ettirmiştir. Son çıkan yönetmelik değişikliği ile ilgili açtığımız davada Danıştay 15. Dairesinin 2018/2570 E sayılı ve 06.11.2018 tarihli kısmen yürütmeyi durdurma kararı ile yönetmeliğin 9.maddesinin 3.fıkrasında yer alan “tam zamanlı görev yapar” ibaresi ile 10.maddesinin 1.fıkrasının yürütmesi durdurulmuştur. Buna göre birlikte kullanılan sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli personellerin öğretim elemanları ile öğretim görevlileri dahil tüm tabiplerin “tam zamanlı” çalışması hukuka aykırı bulunmuştur. Ayrıca birlikte kullanılacak sağlık tesislerindeki eğitim hizmetlerinde başhekime tanınan eğitim programları ile ilgili yetkinin tek başına kullanılması hukuka aykırı bulunmuştur. Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı ektedir. Yürütülmesinin durdurulmasını istediğimiz diğer maddeler ile ilgili olarak itiraz yapılacaktır. Karar İçin Tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]