9 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete de TKHK’ye bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik gerekçe gösterilerek TKHK İzleme Ölçme  ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı’nın 21.08.2015 tarih ve 628 sayılı aylık gelir ve dağıtılacak ek ödeme konulu genel yazısının yürütülmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açmıştık. Bu davada özellikle Kamu Hastaneleri Birliği genel sekreterlerinin döner sermaye dağıtım tutarını değiştirme yetkisinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmüş ve genel yazının tamamının iptalini istemiştik.

Danıştay 5.Dairesinin 2015/6524 E sayılı ve 07.04.2016 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ile söz konusu genel yazının yürütülmesi durdurulmuştur. Ancak genel yazıya dayanak olan yönetmeliğin 8.maddesinin 1.fıkrasının son cümlesinin yürütülmesi durdurulmamıştır. Danıştay gerekçesinde, “209 sayılı kanunda ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikte kurum başkanına döner sermaye ödenmesine ilişkin usul ve esas belirleme konusunda yetki vermediğini belirtip dava konusu genel yazıyı yetki yönünden hukuka aykırı bulup” yürütmesini durdurmuştur.

 

Kararı İndirmek İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]