Türkiye Kamu Hastaneleri tarafından yayınlanan sağlık çalışanına şiddet haberleri konulu 19.07.2013 tarihli ve 2013/10 sayılı genelgenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için açtığımız davada Danıştay 15. Dairesi önce yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ardından da 2013/12052 E, 2016/6087 K sayılı ve 14.12.2016 tarihli kararı ile genelgeyi iptal etmiştir. Böylece şiddet olaylarına maruz kalan sağlık çalışanının olayla ilgili basın ve yayın kuruluşlarına açıklama yapmasının hukuka uygun olduğuna, bunu yasaklayan genelgenin hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.

Danıştay Kararı İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]