Sendika okulu için belirlenen illerden olan İstanbul’un sendika okulu hazırlık toplantısının  ikincisi

05.07.2017 tarihinde Şişli Şubede yapılmıştır. Yapılan toplantıya  genel merkez eğitim komisyonundan Mehmet Zencir ,Menderes Tutuş, Fikret Çalağan ve SES sendika okulu İstanbul üyeleri , yönetim kurullarından arkadaşlar ve okul kuruluş sürecinde yer almak isteyen arkadaşlar olmak üzere 36 kişi katılmıştır. Sendika okulu ve İstanbul yereli gündemiyle yapılan toplantıda 2011 den günümüze uzanan sendika okulu eğitim süreci konuşulmuş, 2016 da belirginleşen yerel okullar fikri ile olgunlaşan ve nihayetlenen sendika okulu kuruluşunun bilgilendirilmesi yapılmıştır. Dört şube tarafından yapılan bilgilendirilmeler ve değerlendirmelerle  devam etmiştir .Toplantıda çalışmalara ilişkin beklentiler ortaya konuşulmuştur. Yapılan tartışmalar kapsamında;

-Kuruluş sürecinde İstanbul ‘u koordine edecek ekibin belirlenmesi

-Aktif görev alacak arkadaş arasında iş bölümünün yapılması

-Çalışma ve konu önceliklerinin belirlenmesi

-Harekete geçiş yolu

-Kadın eğitimciler eğitimi almış arkadaşlarla ortaklaşma

-Şubelerde çalışacak arkadaşların belirlenmesi

-Yapılan tartışmalardan hareket ile plan taslaklarının oluşturulması kararları alınmıştır.

28 temmuz 2017 tarihinde İstanbul sendika okulu kurucu toplantısı yapılmak üzere toplantı tarihi belirlenmiştir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]