Yine Sağlık Emekçileri…Yine Saldırı… Yine Darp… Sağlık Emekçileri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak Aile Hekimliklerinde, Hastanelerde, 112 Acil ekiplerinde ve daha birçok yerde sağlık hizmeti vermeye gayret etmektedir. Tüm sağlık emekçileri anneliğinden, babalığından, eşinden, hasta yakınından, anne-babasından, bazen arkadaş ve dostlarından feragat ederek hizmet sunmaktadır. Personel yetersizliğinde çoğu zaman dinlenemeden gün aşırı nöbetine gitmekte, hizmet vermeye çalışmaktadırlar.

Biz sağlık emekçileri hemen her gün hatta aynı gün içinde defalarca saldırılara, darplara, hakaretlere ve küfürlere maruz kalmaktayız.

İlimizdeki Sağlık Emekçileri de bu olaylardan maalesef nasibini almaktadır. Darp, saldırı ve hakaretlerin ardı arkası kesilmiyor. İlimiz 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli olup 8 Temmuz da nöbet tutmakta olan ve yine görevini yapmak üzere gece saat 02.30 sularında Gölyaka Hamamüstü Köyüne giden arkadaşlarımız tekme tokat darp edilmişlerdir. Hakaret ve küfürlere maruz kalmışlardır.        Bu durum asla kabul edilemez, kabul de etmiyoruz. Sağlık Emek Örgütü olarak Şiddetle kınıyoruz. Tüm Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Saldırıyı tüm sağlık emekçiklerine yapılmış olarak görüyoruz. Hakaret ve saldırılara verilen cezaların artırılması, tüm sağlık emekçilerinin can güvenliğinin dolayısıyla en önemli hakkı olan yaşam hakkı devletimizce sağlanmalıdır.

Her türlü zor şart altında hizmet üreten bizler tekrar bu tür hakaret ve saldırıya maruz kalacağımız korku ve endişesiyle hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bizler biliyoruz ki en kutsal insan yaşamı ve bu yaşamın sürdürülmesidir. Bütün gücümüzle hizmet üretmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bir yandan her türlü hakaret ve saldırıyı yapanlar diğer yandan bu saldırdıkları insanlardan hizmet beklemektedir.

Her gün her an Ülkemizin değişik yerlerinden yaşanan SAĞLIKTA ŞİDDET SON! diyoruz. 09/07/2017

 

Bülent TÜRKMEN

SES Düzce Temsilcilik Eş Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]