Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yüz tarama sistemi ile mesai takibi yapılması konusunda sendikamızın açtığı davada Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/529 E, 2018/1030 K sayılı ve 31.10.2018 tarihli kararı ile işlem iptal edilmiştir.

Sendikamız uzun zamandır biometrik yöntemler ile mesai takibi yapmak isteyen hastanelerin uygulamalarını dava konusu etmekte ve bu davaları kazanmaktadır. Umuyoruz ki bu karar ile birlikte bir daha hiçbir işyeri bu tip yöntemler ile mesai takibi yapmayacaktır. Karar için Tıklayınız

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]