OHAL Komisyon kararı ile göreve iade edilen kişinin ihraç edildiği tarih ile göreve iade edildiği tarih arasında sendika üyelik ilişkisinin devam ettiğine karar verildi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin Kararı İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]