Sendikamızdan Bir Hukuk Kazanımı Daha

YÖK Başkanlığı’nın 24 Şubat 2016 tarihli toplantısında alınan kararla fen ve edebiyat fakültesi psikoloji mezunu psikologların sağlık bilimi lisansiyeri sayılamayacağına ilişkin karar verilmişti. Bu kararın yürütülmesinin durdurulması ve iptali için açtığımız davada Danıştay 8. Dairesinin 2016/3609 E sayılı ve 16.01.2017 tarihli kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Bu kararla psikologlar sağlık bilimi lisansiyeri sayılacak ve böylece eskiden olduğu gibi ek göstergeleri lisansiyer grubu üzerinden ödenecektir.

 

Karar için tıklayınız

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]