Konfederasyonumuz KESK’in toplu sözleşme sürecine ilişkin 03.08.2015 günü Ankara’da gerçekleştirmek istediği basın açıklamasına yönelik polis saldırısında Konfederasyon yöneticilerimiz, KESK’e bağlı sendika yönetici ve üyeleri ile o dönemki Eş Genel Başkanlarımız ve MYK üyelerimiz polis şiddeti ile karşı karşıya kalmıştı. Polisin gazlı, coplu, plastik mermili sert müdahalesi sonrasında onlarca sendikacı yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

Sorumlular hakkında yaptığımız suç duyurusunun reddedilmesi üzerine sendikamızın AYM’ye taşıdığı dosya hakkında AYM kötü muamele yasağı ihlali ve toplantı gösteri hakkı ihlali yönünden ihlal kararı vermiştir.

Karar için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]