Fiili ve Meşru Mücadelemiz İş Yerlerinde, Alanlarda Sürerken Hukuksuz İdari İşlemlere Karşı Yargı Yoluyla Kazanımlarımız Devam Ediyor

Facebook
Twitter
WhatsApp

Geçici Görevlendirme Kararının İptali

Batman Şube üyemiz adına Genel Merkez Hukuk Büromuzca;  üyemizin istem dışı geçici görevlendirme işlemine karşı açılan davada öncelikle yürütmeyi durdurma, ardından görevlendirmenin hukuka aykırılığı tespit edilerek işlemin iptaline karar verilmiştir.

Emsal mahkeme kararı için tıklayınız

Disiplin Cezasının Sicilden Silinmesi için Açtığımız Davayı Kazandık.

Gaziantep Şube üyemiz adına Genel Merkez Hukuk Büromuzca;  üyemize verilen uyarma cezasının üzerinden beş yıl geçmesine rağmen silinmemesi nedeni ile açılan davada Gaziantep İdare Mahkemesince işlemin iptali ve sicildeki cezanın silinmesine karar verilmiştir.

Emsal Mahkeme kararı için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]