Sendikamız Batman Eski Şube Başkanı ve eski Genel Sekreteri Mehmet Sıddık Akın’ın bir siyasi partinin toplantısına davetli olarak katılması ile ilgili kendisine verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının AİHM içtihatları doğrultusunda ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkına aykırı olması nedeni ile Danıştay 12. Dairesi iptal edilmesi gerektiğine dair karar vermiştir. Özellikle sendikal çalışma yürüten kişiler bakımından önemli bir karardır.

Kararı İndirmek İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]