16 Nisan 2017 günü yapılan Anayasa Referandumu öncesinde KESK ve sendikamız SES’in çıkarmış olduğu “HAYIR” bildirilerinin dağıtılması ve basın açıklamaları yapılması ile ilgili sendika genel merkez yöneticilerimiz ile İzmir, Diyarbakır, Karadeniz Ereğli ve Ankara’daki yönetici ve üyelerimiz hakkında açılan ceza davalarının tümü beraatla sonuçlanmıştır.

Bu davalar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanuna Muhalefet ile Seçim Yasakları Süresince Propaganda yapmaktan dolayı açılmıştır. Mahkemeler verdikleri kararlarda sendikaların görüşlerini açıklamalarını demokratik hak kapsamında değerlendirmiş, ayrıca yapılan açıklama ile bildirilerin yasak kapsamında değerlendirilemeyeceğini, seçim ve referandum gününde bu faaliyetlerin yapılmadığını belirtip karar vermişlerdir.

Beraat Kararları:  ankara (referandum) diyarbakır (referandum) izmir (referandum) kdz ereğli (referandum)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]