Kadro Karşılığı Sözleşmeli Çalışan Sosyal Çalışmacıların Danışmanlık Hizmetleri Karşılığında Ücret Alamamaları Uygulamasına Son Verilmesini Sağladık

Facebook
Twitter
WhatsApp

Kadrolu sosyal çalışmacıların danışmanlık hizmetleri karşılığında ücret almalarına karşın kadro karşılığı sözleşmeli çalışan sosyal çalışmacılara herhangi bir ücret ödenmeksizin bu işin yaptırılması hem çalışma barışını zedeleyen ve hem de kurum içi çalışanlar arası eşitsizlik yaratan bir durum olduğundan konuyu yargıya taşıdık.

Hukuk mücadelemiz başarıya ulaşmış ve Ankara Bölge İdari Mahkemesi 3. İdari Dava İdari Dava Dairesinin kararı ile kadro karşılığı sözleşmeli çalışanlara da ücret ödemesi gerektiğine kesin olarak karar verilmiştir. Karar emsal niteliği taşımaktadır.

Son derece önemli bir kamusal görevi yerine getiren sosyal çalışmacıların danışmanlık hizmeti görevlendirmelerinde ücretlendirmenin eşitsizlik yaratmayacak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.

Mahkeme kararına uygun bir düzenleme yapılması, başvuruların dava açmaya gerek kalmadan karşılanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazı yazdık.

Kadro karşılığı sözleşmeli çalışanlar kurumlarına dilekçe vererek başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe örneği ve dava sonucuna ulaşmak için şube/temsilciliklerimizle iletişime geçilebilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]