KESK Mardin Şubeler Platformu, Mardin Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi, ÖHP, Mardin Barosu Cezaevi ve İnsan Hakları Komisyonu ile HDP Mardin Cezaevi İzleme Komisyonu, açlık grevlerine ilişkin düzenledikleri basın toplantısında, “Ölüme karşı yaşamı savunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Ortak açıklamayı yapan Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem, tüm cezaevlerine yayılan açlık grevlerinin ölümcül eşiğe yaklaştığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Cezaevlerinde yaşamına son veren mahpusların ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Hatırlatmak isteriz ki yaşam hakkı kutsaldır. Hepimizin karşı çıktığı tecrit ve izolasyon uygulamalarının son bulması için devam eden açlık grevlerinde dile getirilen talepler insan hakları hareketi tarafından anlaşılmış ve insan hakları hukukuna uygun olarak tecridin kaldırılması için gereken her türlü çalışma ve girişim başta İHD ve THİV gibi kurumlarca yürütülmektedir. Önceliği insan yaşamının ve onurunun korunması olan insan hakları savunucuları olarak bizler de her koşulda yaşama hakkını savunuyor ve ölümlerin durması için Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkilileri ve siyasi partiler başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarını sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu çağrımız kamuoyunda duyarlılık geliştirebilecek vicdan sahibi tüm insanlara ve mahpuslar nezdinde etkin olabilecek tüm çevreleredir. Halen devam etmekte olan Mardin E Tipi Cezaevi’nde 142 mahpusun süresiz dönüşümsüz açlık grevi süreci ile ilgili başta Tabip Odası olmak üzere STK’lardan oluşan bağımsız izleme heyetinin, cezaevinde gözlem yapmasına ivedilikle izin verilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ölümlerin engellenebilmesi talebini hatırlatıyoruz ve buradan daha önce reddedilen talebimizi yineliyoruz. Önüne geçilebilir nedenlerle kimsenin kalıcı olarak zarar görmemesi, geçmiş dönemlerde olduğu gibi benzer süreçlerde ortaya çıkan can kayıplarının bir daha yaşanmaması için herkesi ve sorumluları acilen duyarlı olmaya davet ediyoruz. Sessiz kalmanın ölümlere sebep olabileceğini görüyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]