Sendikamızın Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde parmak izi sistemi ile yürütülen mesai takibinin iptali için açtığı davada Danıştay son kararını verdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2014/2242 E, 2015/4991 K sayılı ve 09.12.2015 tarihli bozma kararı ile parmak izi taramasının özel hayatın gizliliği kapsamında bulunduğu belirtilmiş ve bu türden biometrik yöntemlerle mesai takibinin yapılamayacağına karar vermiştir.

 

Kararı İndirmek İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]