ADS Röntgen Teknisyenleri İçin Önemli Danıştay Kararı: Şua İzni Kullanan ADS Röntgen Teknisyenleri Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanacak

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 28.02.2013 tarihli 622 sayılı genel yazısı ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkez ve hastanelerinde çalışan ve şua izni kullanan röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacakları düzenlenmişti.

Sendikamız bu genel yazının iptali için 2013 yılında Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 11. Dairesi’nin 2013/2118/E, 2018/802 K sayılı ve 14.02.2018 tarihli kararı ile söz konusu genel yazı iptal edilmiştir. Bu karar üzerine yapılacak işlemler için Şube/Temsilciliklerimizden bilgi edinilebilir. ADS Röntgen Teknisyenleri Fiili Hizmet Danıştay Kararı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]