Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastaneleri Birlikte Kullanımla ilgili 2014 Yönetmeliği iptal edildi.

2014 yılında çıkarılan Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliğinin iptali için açtığımız davada Danıştay nihayet karar verdi. Danıştay 15. Dairesinin 8. Daire ile birlikte verdiği 2014/5212 E, 2017/3222 K sayılı ve 07.06.2017 tarihli iptal kararı ile yönetmelik iptal edilmiştir. Karar ektedir.

Sağlık Bakanlığı 16 Haziran’da yeni bir yönetmelik yayınlamıştır. Sendikamız bu yönetmeliğe karşı da Danıştay’a dava açmıştır.

Karar İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]