7 Eylül 2017 Perşembe Günü Adana Şubemiz ve Adana Tabip Odası  Adana Eczacı Odası’nda panel düzenledi.                                                                                                                                                                           Panele konuşmacı olarak CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr . Aytuğ Atıcı, TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel  ve Mersin Tabi Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Burhan Söker   katıldı. Açılış konuşmalarını ve panel yöneticiliklerini Adana Şube Eş Başkanımız  Muzaffer Yüksel ve Adana Tabip Odası Başkanı Doç Dr. Ali İhsan Öktem yaptı                                                                                                              Toplantıya CHP milletvekilleri Elif Doğan Türkmen Zülfikar İnönü Tümer, İbrahim Özdiş CHP İl başkanı Ayhan Barut, Mersin şehir hastanesin de çalışan doktorlar temsilcileri ,CHP EMEP, HDP, ÖDP yöneticileri, TMMOB’a bağlı Adana (İMO EMO ZMO  GIDA MİMAR ) oda başkanları ve temsilcileri  DİSK   DEV SAĞLIK –İŞ, KESK (EGİTİM-SEN BTS TARIM ORKAM-SEN)    başkanları ve üyeleri, Adana Kent Konseyi Başkanı , Adana Hasta Hakları Derneği Başkanı,  Adana Medikalcılar Derneği Başkanı, kapatılan hastanelerin bulunduğu mahalle muhtarları sağlık ve sosyal hizmet emekçileri , yurttaşlar  gazeteciler olmak üzere   300’e yakın  katılımcı katıldı.                                                                        

Şube Başkanımız Muzaffer Yüksel; “14 Yıllık rüya geçekleşiyor  yıllardır  benim de rüyam var  her yurttaşın  kaliteli ulaşılabilir eşit  katkı katılım prim  ödemediği ücretsiz kamusal sağlık hizmeti   doktora muayene olduğu zaman tedavi olabilen  kısacası alınan tedbirlerle hastalanmaması.  Diğer rüyam hizmet sunan kamu sağlık emekçilerinin insanca yaşayacak ücret alması yarın işe gelme diyemedikleri kadrolu çalışma   güvencesiz sözleşmeli taşeronun esnek angarya çalışmanı olmaması  idarecilerin eşit davranması  iş ücret  mekan can güvencesinin olması elbet bir gün hizmet sunanlarla hizmet alanların  hastaneler den ekmek yiyenlerin ortaklaşa mücadelesi ile gerçekleşecek. Adana şehir hastanesi açılıyor  Adana’da yaklaşık 6270 yatak var. Kamu Hastaneler Birliği’ne  bağlı merkezdeki yatak sayısı 3097  yatak var. Bunun 724’ü ruh sağlığı hastanesi.  İlgililerin verdiği bilgiye göre  400 yataklı çocuk ve doğum hastaneleri kapatılıyor. Adana tren garının güneyinde  kamunun hastanesi yok. Geri kalan 1973  yatak (devlet hastanesi 311 numune eğitim araştırma 942 Aşkın Tüfekçi hastanesi  720 yatak )   bu yataklar da tek yataklı odalar olacağı söyleniyor.   Görülüyor ki yeni açılan 1550 yatak la artış olmuyor açılan kadar yatak kapanıyor. Adana”da ki toplam sağlık personeli: sağlık bakanlığına bağlı sağlık personeli 9283  bunun 5748 çalışan kamu hastane birliklerin de  bana göre  1550 yataklı bir hastane de en az 5000 sağlık ve idari personel çalışmalı eldeki mevcut 5748 diğer kapanmayan hastaneler de var  bu atamalar hangi kriterler le yapılacak ? iş yükü nasıl karşılanacak  görüntüleme laboratuvar fizik tedavisi özel de  bu işleri yapan meslek grubu ne olacak ? en az 3000 kadar taşeron olacak bunlar dan eski çalışan başka şirketlerin taşeronları işe alınacak mı?  Kıdem tazminatı garanti mi?  Sağlık emekçileri nin performans  döner sermaye ek ücretleri  emeğinin karşılığı  ödenmesi garanti altına alınıyor mu? Hastane ulaşımı nasıl karşılanacak ?  kapanan hastanelerin yeri ne olacak AVM  ler mi yapılacak?  Şehir hastanesi kapanan   hastanelere 10 km  orada yaşayanlar ne yapacak   etrafın da ki esnafı zararı ne olacak ?

Sağlık ta dönüşümün bu fazı ne? Sonuna yaklaştık mı  sağlık ta yıkım mı gerçekleşiyor  ?Bu şehir hastanelerinin maliyeti  ve bu kamu özel ortaklığın da ortaklar dan kim kazanıyor kim kaybediyor   ?         Bugün konuşmacılarımızla bu soruların cevabını ve çözüm yollarını arayacağız” diyerek paneli başlattı.                                                                                                           

Daha sonra söz alna konuşmacılar sırası ile;
DOÇ. DR. ÖKTEN, “TÜRKİYE TIBBİ MALZEME ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ”
2002 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Projesi altında Aile Hekimliği, Kamu Hastaneleri Birliği ve Şehir Hastaneleri projelerinin yaşama geçirildiğini hatırlatan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten konuşmasında, “Aile Hekimliğine bizim nazarımızda sevk sistemine geçilmediği için gerçek amacından uzaklaşmış,  Kamu Hastaneleri Birliği iptal edilerek yeniden Sağlık Müdürlüğü sistemine geçirilmiş, Genel Sağlık Sigortasının da uygulanamadığı görülmüştür. Özel bir kanunla çıkarılan Şehir Hastaneleri ise yap-işlet-kirala-devret yöntemiyle yapılan ve normalde 3-4 yılda kendisine sahip olacakken 25 yıl boyunca kira ödenecek olan çocuklarımızın geleceğini gasp eden bir sistemdir. Türkiye’de 42 bin civarında yeni yataklı hastane yapıldığı söylenmekte, ancak yatak sayısı hiç artmayacağı için bu söylem gerçekleri yansıtmamaktadır. Türkiye bir taraftan tıbbi malzeme çöplüğüne dönerken, bir taraftan da dev şirketler için teknoloji pazarı olmuş durumdadır. Adana’da yapılan 1550 yataklı Şehir Hastanesi’nin maliyeti 680 milyon 452 bin 306 dolardır. Plansızlık sonucu güney Adana’da hastane kalmadığını, aynı güzergahta üç  üniversite hastanesi, adliye, kışla, okullar, otoban giriş çıkışları ile trafiğin getireceği  gürültü ve hava kirliliğini de unutmamak gerekir.” diye konuştu.

PROF. DR. TÜKEL, “KÖO İNGİLİZ SAĞLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTTİ”
Şehir Hastaneleri’ni Birleşik Krallık’tan ithal edilen bir sistem olarak gördüğünü söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “Şubat ayında Birleşik Krallık yani İngiltere kaynaklı bir rapor açıklandı. Bu rapor Kamu Özel ortaklığı uygulamalarıyla İngiliz sağlık sisteminin çökertildiğini anlatıyordu.” dedi.
Tükel, “Birleşik Krallık örneğinden hareketle, hastaneleri işleten şirketler, doktorların daha uzun çalışmasını, daha fazla hasta bakmasını, daha fazla tetkik yapmasını, ‘para getirmeyecek’ hastaları başka yerlere sevk etmesini, giderek daha az ücret almalarını istiyor. Kamu hizmet ve yatırım alanlarının piyasalaştırılması, kamudaki örgütlü işgücünün yerini örgütsüz ve ucuz emek gücünün alması, kâr oranlarını artırmak isteyen şirketlerin istihdamda daralmaya gitmeleri, kamu çalışanlarının istihdam güvencesinin ortadan kaldırılması ve kamu çalışanı olma vasfının kaybedilme riski taşımaktadır. Bu yüzden Şehir Hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredilmelidir. “ dedi.

PROF. DR. ATICI, “MERSİN ŞEHİR HASTANESİ’NDE SIKINTI ÇOK”
Şehir Hastaneleri Gerçeği konu başlığıyla konuşmasına başlayan CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, “Sağlıkta Dönüşüm programı tıkanmıştır. Sağlık Bakanlığı yatırım yapamaz, planlayamaz haldedir. Kışkırttığı sağlıkta tüketimini frenleyememektedir. Kontrol elinde değildir. Finansörler artık kapitülasyon istemektedir. Yedikçe acıkan ekonomik sistem iflasa doğru yürümektedir. 25 yıl alım garantili (%70 doluluk garantisi) kamu hizmeti için, hazine garantili yatırım yapıp kira almak, riski halkın geleceğine yükleyen bir sistemdir.”
Mersin Şehir Hastanesi’nde çalışanların durumlarına da değinen Atıcı, “Hemşire sayısı yetersiz. TSM’lerdeki hemşireleri toplamışlar. 20 yıldır Sağlık Ocağı’nda çalışan hemşireleri hastane tecrübeleri olmamasına rağmen hastanede görevlendirmişler. Alan geniş olduğundan, bir hemşire 10 metre karede yapacağı işi 100 metre karede yapmak zorunda kalıyor. Aynı iş için daha çok yoruluyor. Tayinlere izin verilmiyor. Hekimler birbiriyle görüşemiyorlar, iletişim çok azalmış. Hekimler, hemşireler çalışma isteğini yitirmişler. Çalışma koşullarının ağırlığından yakınıyorlar. Angarya iş çok fazla. Tanı tedaviye ayrılacak zaman kayıt gibi fuzuli işlere ayrılıyor. Sekretersiz çalışmak sıkıntı yaratıyor. Çalışanlar döner sermayelerini düzenli olarak alıyorlar. Hastanenin gideri çok fazla, geliri giderini karşılayamıyor ama bakanlık açığı kapıyor.  Şirkete bildirilen ihtiyaç kalemleri karşılanmıyor. Ulaşım uzun zaman alıyor. Sağlığa erişimin önünde en büyük engel, etrafta eczane yok. Hastanenin etrafındaki araziler çok ucuza alınmış şimdi fahiş fiyat isteniyor.

DR. SÖKER, “OTELCİLİK VE REKLAM ÖN PLANDA”
Mersin Şehir Hastanesi hakkında genel bilgi aktaran Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Burhan Söker, “Servislerde doktor dinlenme, giyinme odaları yok. Başhekim ve yönetim genel olarak hekimlerin, sağlık personelinin sorunlarına kayıtsız. Bloklar arası erişim sorunu mevcut. Mavi koda erişim süreleri uzun. Konsultasyonlara ulaşım?  Stratejik personel olması nedeniyle hekimlerin tayinlerine izin verilmiyor. Otelcilik ve reklamlar ön planda. Adana için önerimiz polikliniklerde yardımcı sağlık personeli olmadan göreve başlamayınız. Bizler öyle davrandığımız için yardımcı personel aldık.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcıların merak ettiği sorulara yanıt verildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]