OHAL Komisyon kararı ile İstanbul’da görevine iade edilen bir üyemiz ile ilgili fazla vergi kesintisi yapılması üzerine önce düzeltme dilekçesi verilmiş, düzeltme talebi uygun bulunmayınca Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet dilekçesi verilmiş, şikayeti de kabul edilmeyince İstanbul Vergi Mahkemesi’ne dava açılmıştır.

İstanbul 5. Vergi Mahkemesi’nin 30.11.2021 tarihli ve 2020/1970 E. 2021/2907 K. Sayılı kararı ile dava kabul edilmiş, fazla alınan vergilerin faizi ile ödenmesine karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]