Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Enes Kara’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Enes Kara’nın kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskı ve yaşadığı gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son verdiğini üzülerek öğrendik.
Enes Kara geleceksizlik, çalışma koşullarındaki mobbing, angarya, şiddet, düşük ücretler ve liyakatsızlık yanında yine dinci gericiliğin çaldığı yaşama sevincinin sonucunda hayatına son vermiş durumdadır.
Gençlerin barınma haklarını ellerinden alan, cemaat-tarikat yurtlarına mecbur bırakan, “barınamıyoruz” diyen öğrencileri terörist ilan eden ve dinci gerici yapılanmaların örgütlenmesinin önünü sonuna kadar açanlar bu ölümden sorumludur. Bu durumu kabullenmiyoruz. Bu bir intihar değil göz göre göre işlenmiş bir cinayettir.
Gençlerin geleceğini çalan bu çarpık düzen, bu düzene su taşıyanlarla birlikte yıkılıp gidecektir. Gençlerin gözündeki ışığın söndürülmesine, hayatlarının karartılmasına asla izin vermeyeceğiz. Kendini çıkışsız hisseden tüm gençlere, genç meslektaşlarımıza çağrımızdır, yalnız değilsiniz. Bir aradayız, birbirimizin çaresiyiz. Gelecek güzel günleri hep birlikte yaratacağız. 11.01.2022

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]