Bursa Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri: Aile Hekimliği “Ceza” Yönetmeliği İptal Edilsin, İnfaz Komisyonları Dağıtılsın!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bursa Şubemiz, Bursa Tabip Odası, Bursa Aile Hekimliği Derneği ile Birlik ve Dayanışma Sendikası Bursa Şubesi “Aile Hekimliği “ceza” yönetmeliği derhal iptal edilmeli, infaz komisyonları dağıtılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği 30 Haziran 2021’de yayınlandığında TTB ve diğer birinci basamak sağlık örgütleri olarak bu yönetmeliğin ASM sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığını, düşünce açıklama görüş bildirilmeyi yasakladığını, özlük hakları hukuksuz ve haksız yere kısıtladığını birçok basın açıklamaları ve eylem etkinliklerimizle kamuoyuna açıklamış, yönetmeliğin iptali için yargıya başvurmuştuk. ‘Ceza Yönetmeliği’ olarak tanımladığımız haksız ve hukuksuz düzenlemenin iptal edilmesi için yaptığımız açıklamalara kayıtsız kalan Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlükleri bünyesinde hukuksuz bir şekilde kurduğu beş kişilik komisyonlarla ASM sağlık çalışanlarının işlerine son vermeye başladı. Şu ana dek öğrenebildiğimiz kadarıyla Hakkâri, Tekirdağ illerinde görevli iki aile hekimi arkadaşımız sözleşmeleri haksız ve hukuksuz bir şekilde yinelenmeyerek işlerinde atılmış oldu. Ceza yönetmeliğinin ASM sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığını ve iptal edilmesi talebinin haklılığı, haksız ve hukuksuz bir şekilde kurulan komisyonlar üzerinden ASM sağlık çalışanlarının sözleşmelerinin yinelenmemesi ile ortaya çıktığını görmüş olduk. Haksız ve hukuksuz bir şekilde yayınlanarak uygulanan ceza yönetmeliğinin sözleşme feshiyle ilgili maddesi adeta yargılama ve yürütme gücünü tek elde toplayan hüküm kesen infaz komisyonlarına yetki veriyor: “5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde müdürlükçe komisyon oluşturularak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; yeniden sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir. Aile sağlığı çalışanları için verilecek kararlarda aile hekiminin görüşü de alınır. Komisyonun teşekkülü ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir” Yukarıda yönetmeliğin sözleşme yinelenmesi ile ilgili kısma dayanarak, ASM sağlık çalışanları komisyon üyeleri ve il sağlık müdürleri tarafından telefonla aranarak sözleşme feshi tehditleri yapılmış, 30 Haziran 2021 öncesi ASM sağlık çalışanlarına verilen ve henüz yargı tarafından kesinleşmemiş ceza puanları yeni yönetmeliğin hukuksuz maddesine göre işletilerek sözleşmeler yinelenmemiştir. Üstelik sözleşmesi yinelenmemiş bazı sağlık çalışanların aldığı cezaların bir kısmında. Sağlık Bakanlığının, akılcı ilaç kullanımı, gereksiz ilaç tüketimini önlemeye yönelik kampanyasıyla çelişen hastaların ilaç yazdırma dayatmalarına karşı hekimlerin mesleki bağımsızlığını zedeleyen ‘gereksiz ilaç yazmama’ gerekçesiyle verilmiş cezalar ve buna bağlı sözleşme yenilmeme örnekleri olması oldukça rahatsız edici olduğunu bildirmek isteriz. Hakkari’de çalışan aile hekimi arkadaşımız haksız ve hukuksuz sözleşme yinelenmesi yapılmadığı gibi aile hekimliği yapamaz diye damgalayıp görev yaptığı aile hekimliğinde görevlendirilmiş olması sağlık yönetiminin için düştüğü aczi göstermektedir. Bu hukuksuz kararların sebebi ceza yönetmeliği olduğu açıktır. Hem ceza yönetmeliğinin iptali hem de komisyonların haksız hukuksuz kararları yargı tarafından iptal edileceğine inanıyoruz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Tabip Odası ve diğer birinci basamak sağlık örgütlerinin uyarı ve mücadelesiyle 13 arkadaşımızın sözleşmesini dün itibariyle yinelemesi, haksız ve hukuksuz uygulamadan vazgeçmesi sevindirici olmuştur. Tüm birinci basamak sağlık çalışanlarının mücadelesiyle güvencesiz çalışmayı dayatan, sağlık çalışanlarının sözünü yasaklayan, özlük haklarını gerileten yönetmeliğin iptali ve komisyon kararlarının geri alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını, emeklerini savunmak, halkın hekimlerinden mahrum kalmasını önlemek, halkın sağlık haklarını savunmak için sürdürdüğümüz mücadeleye halkımızın destek olacağını biliyor, tüm kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]