Genel Merkezden

Ekonomik ve Özlük Haklarımız İçin, Halkın Sağlık Hakkı İçin G(ö)REV’deydik!

Sağlık emekçileri sendikamız ile sağlık emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla sağlık emekçilerinin hakları ve halkın sağlık hakkı için bugün (8 Şubat 2022 Salı) tam gün “G(ö)REV’deyiz” diyerek iş bıraktı. 24 Ocak’tan itibaren iş yerlerinde bildiri dağıtarak, 26 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında iş yerlerimizde sağlıkta şiddetin son bulması, 112 ve birinci

Devamı »
2022

SES ve TTB: Sağlık Emekçilerinin Haklı Talepleri Hukuka Aykırı Yasaklarla Bastırılamaz!

Sendikamız ve TTB Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz iş bırakma eylemi demokratik biçimde gerçekleştirilirken sağlık emek ve meslek örgütlerinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapacağı basın açıklamasının Van Valiliğinin yasaklama kararı gerekçesiyle polis şiddetiyle engellenerek, Van Şube Eş Başkanlarımız Figen Çolakoğlu ve Zeki Seven, Şube Kadın Sekreterimiz Seda Güler, Şube

Devamı »
2022

Halkımıza ve Sağlık Emekçilerine Çağrımızdır

Bugün gelinen aşamada tüm sağlık emekçileri ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması ve yoksulluk sınırının da altında kalan düşük aylık gelir nedeniyle zor durumdadır. Hepsi birden ‘Geçinemiyoruz’ demektedir. Ödediğimiz yüklü vergiler yetmezmiş gibi 14 kalemde alınan katkı, katılım için ilave ücretler, aylar sonrasına verilen

Devamı »
2022

Emeklilik Gelirlerimizle Geçinemiyoruz

Sağlık emek ve meslek örgütleri bugün Türk Dişhekimleri Birliği’nde basın toplantısı gerçekleştirerek “Emeklilik gelirlerimizle geçinemiyoruz” açıklamasında bulundu. Sendikamız adına Genel Mali Sekreterimiz Tayyar Özcan’ın katıldığı basın toplantısında ortak açıklamayı Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri K. Tümay İmre yaptı. Ortak açıklama metni aşağıdadır: 03.08.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7146

Devamı »
Haberler

Sivas Şubemiz Yeni Üyelerimizle Bir Araya Geldi

Sivas Şubemiz yeni üyelerimizle kahvaltıda bir araya geldi. Sivas Şubemiz, salgın koşullarını gözeterek gruplar halinde yapmayı planladığı üye buluşmalarının ilkini sendikamıza yeni üye olan sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle 29 Ocak Cumartesi günü Maze Kafe ‘de gerçekleştirdi. Süreç değerlendirmesinin yapıldığı etkinlikte örgütlenme stratejileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Devamı »
2022

Anayasa Mahkemesi’nin İltisak ve İrtibat İle İlgili Kararı Hakkında Değerlendirmemiz

Anayasa Mahkemesi’nin 26 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile OHAL döneminde KHK’lerle iltisak veya irtibat nedeni ile kamu görevinden çıkarmayı Anayasaya uygun bulmuş, ancak kişilerin itiraz ve yargı süreçlerinde uygulanacak temel kriterlerle hak arama yolunun açık olduğunu da belirtmiştir. AYM aynı kararında yasadışı örgütlere üyelik veya mensubiyet kriterini

Devamı »
Haberler

Kadına ve Kadın Sağlık Emekçilerine Yönelik Şiddeti Kınayan Amed Sağlık Platformu: Üzgünüz, Öfkeliyiz!

Şubemizin de içinde yer aldığı Amed Sağlık Platformu kadına ve kadın sağlık emekçilerine yönelik şiddete ilişkin şube binamızda basın toplantısı gerçekleştirdi. Platform adına ortak açıklamayı yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan şöyle konuştu: “Sözün bittiği yerdeyiz. İktidarın kullandığı şiddet dili ve uygulamadığı yasaların bedelini kadınlar canlarıyla ödüyor. 20 Şubat

Devamı »
Haberler

KESK Antalya Şubeler Platformu: Laik Eğitim ve Laik Yaşam Talebimiz Yargılanamaz

KESK Antalya Şubeler Platformu, Antalya’da 28 Mayıs 2016 yılında KESK’in çağrısıyla yapılan “Laik eğitim ve laik yaşam talebimizden vazgeçmiyoruz” eylemine katıldıkları için yargılanan 48 kişinin 27 Ocak Perşembe günü görülecek karar duruşması öncesinde açıklama yaptı.   Attalos Heykeli önünde yapılan açıklamada konuşan KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Mol

Devamı »
2022

Şiddete Karşı Mücadele Programımızın Startını Verdik

Sağlık emekçilerine yönelik artan şiddete karşı tepkimizi göstermek ve mücadele programımızı açıklamak için bugün birçok ilde açıklamalar gerçekleştirdik. Genel Merkezde Eş Genel Başkanımız Selma Atabey tarafından ve illerde şube/temsilciliklerimiz tarafından okunan basın açıklaması metni aşağıdadır: KADINA VE SAĞLIKÇIYA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETİ DURDURALIM! ŞİDDETE KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTELİM! Sözün bittiği yerdeyiz!

Devamı »
2022

Vazgeçmiyoruz, Oyalama Değil Hakkımızı İstiyoruz! Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Olarak Önümüzdeki Dönem Eylem Programımızı Açıkladık

Sendikamız, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER) ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDDER) sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ağır çalışma koşulları, iş yükü, mobbing, güvencesiz çalıştırılma, sağlıkta şiddet ve özlük haklarının aşındırılmasına karşı eylem

Devamı »
Haberler

Ankara Şubemiz ve Ankara Tabip Odası: Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunumu Kamu Binalarında Olmalıdır

Ankara Şubemiz ve Ankara Tabip Odası bugün düzenledikleri ortak basın toplantısıyla “Birinci basamak sağlık hizmeti sunumu kamu binalarında olmalıdır” açıklamasında bulundu. Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirilen basın toplantısında ortak açıklamayı yapan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Yaşar Öztoprak şöyle konuştu: “Sağlık Bakanı 2022 bütçe sunumunda son 19 yılda 2.609

Devamı »
Haberler

Urfa Şubemiz ve Urfa Tabip Odası: Artık Yeter! Çalışırken Şiddete Uğramak ve Ölmek İstemiyoruz

Urfa Şubemiz ve Urfa Tabip Odası, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis biriminde görev yapan Hemşire Ahmet Arslan’ın 16 Ocak günü hasta yakınları tarafından hastanede ve şikayet için gittiği karakol çıkışında saldırıya uğramasını protesto etti. Urfa Şubemiz ve Urfa Tabip Odası tarafından dün Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan eylemde

Devamı »
Haberler

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: Siyasi İktidarı Halkın İnsanca Yaşam Taleplerine Kulak Vermeye Davet Ediyoruz!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Krizden Çıkış Emekten Yana Politikalarla Mümkündür! Siyasi İktidarı Halkın İnsanca Yaşam Taleplerine Kulak Vermeye Davet Ediyoruz! Ülke tarihimizin en derin siyasal ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Gıda ürünlerinden doğalgaza, akaryakıttan elektriğe kadar tüm ürünlere birbiri ardına gelen zamlar, emeğiyle geçinen geniş toplum kesimlerinin hayatlarını sürdürülemez hale getirdi. İktidar, muhalif

Devamı »
Haberler

KESK 2021 Yılı Kamu Sendikal Hak İhlalleri Raporunu Açıkladı

KESK 15 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısı ile ‘2021 Yılı Kamu Sendikal Hak İhlalleri Raporu’nu paylaştı. Raporun sunumunu KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik gerçekleştirdi. Rapora ulaşmak için tıklayınız.   Basına gerçekleştirilen sunum aşağıdadır: Bugün sizlerle 2021 yılı sendikal hak ihlallerini paylaşmak için bir aradayız. İktidarın emekçilere ve halklarımıza yaşamı

Devamı »
Genel Merkezden

Yoksulluğumuzun Belgesi Bordrolarımızı Yaktık!

KESK Şubeler Platformları hükümetin tek taraflı maaş zammı dayatmalarına karşı dün tüm illerde basın açıklamaları ve bordro yakma eylemleri gerçekleştirdi. Bazı illerde şube/temsilciliklerimiz iş yerleri önünde de eylem gerçekleştirdi. Eylemlerde okunan basın açıklaması metni aşağıdadır: GEÇİNEMİYORUZ! İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK BİR ÜCRET İÇİN BORDROLARIMIZI YAKIYORUZ! Değerli Kamu Emekçileri, Değerli Arkadaşlar Binbir

Devamı »
Haberler

Ankara Şubemiz “Pandemide Tıkanan Sağlık Sistemi ve Sunulamayan Sağlık Hizmetleri” Başlıklı Raporunu Yayınladı

Ankara Şubemizin “Pandemide Tıkanan Sağlık Sistemi ve Sunulamayan Sağlık Hizmetleri” başlıklı raporu aşağıdadır: Pandemide Tıkanan Sağlık Sistemi ve Sunulamayan Sağlık Hizmetleri 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayını karşılaştırıldığında pandeminin yıkıcı etkisi çok net olarak ortaya çıkmıştır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2020 yılında söylediği “önümüzdeki

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikal Faaliyetler Suç Değildir! Amed Şube Yöneticimiz Gülhan Tekin Tahliye Edildi

8 Kasım 2021 tarihinde tutuklanan Amed Şube Yöneticimiz Gülhan Tekin 11 Ocak’ta Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tahliye edildi. Duruşmaya KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun, Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım, Amed, Batman ve Şırnak Şube yöneticilerimiz ve üyelerimiz, KESK’e bağlı sendikaların Diyarbakır Şube yöneticileri ile Gülhan Tekin’in

Devamı »
Haberler

Bursa Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri: Aile Hekimliği “Ceza” Yönetmeliği İptal Edilsin, İnfaz Komisyonları Dağıtılsın!

Bursa Şubemiz, Bursa Tabip Odası, Bursa Aile Hekimliği Derneği ile Birlik ve Dayanışma Sendikası Bursa Şubesi “Aile Hekimliği “ceza” yönetmeliği derhal iptal edilmeli, infaz komisyonları dağıtılmalıdır” açıklamasında bulundu. Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği 30 Haziran 2021’de yayınlandığında TTB ve diğer birinci basamak

Devamı »
2022

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Kara’yı Kaybetmiş Olmanın Derin Üzüntüsü İçindeyiz

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Enes Kara’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Enes Kara’nın kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskı ve yaşadığı gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son verdiğini üzülerek öğrendik. Enes Kara geleceksizlik, çalışma koşullarındaki mobbing, angarya, şiddet, düşük ücretler ve liyakatsızlık yanında yine dinci gericiliğin çaldığı yaşama sevincinin

Devamı »
Genel Merkezden

İade Edilen Kamu Görevlisinden Fazla Vergi Kesilmesine Karşı Emsal Yargı Kararı

OHAL Komisyon kararı ile İstanbul’da görevine iade edilen bir üyemiz ile ilgili fazla vergi kesintisi yapılması üzerine önce düzeltme dilekçesi verilmiş, düzeltme talebi uygun bulunmayınca Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet dilekçesi verilmiş, şikayeti de kabul edilmeyince İstanbul Vergi Mahkemesi’ne dava açılmıştır. İstanbul 5. Vergi Mahkemesi’nin 30.11.2021 tarihli ve 2020/1970 E. 2021/2907

Devamı »
Genel Merkezden

MYK Üyemiz Eylem Kaya Eroğlu Osmaniye’de İş Yeri Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Osmaniye Temsilciliğimiz Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Eylem Kaya Eroğlu ve Adana Şube yöneticimiz Erhan Öksüz’le birlikte 5-6 Ocak tarihlerinde Osmaniye merkez, Kadirli, Sumbas ve Düziçi ilçelerinde iş yeri ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde yetkili olarak sağlık ve sosyal hizmet emekçileri adına masaya oturan ve kazanım elde etmeyen Memur-Sen’in sorgulanması, tüm sendikaların

Devamı »
2022

Önlemlerle Önleyelim

İki yıldan uzun süredir devam eden salgının bedelini toplum ve sağlık emekçileri olarak ödemeye devam ediyoruz. Eğitim hayatının ve sosyal hayatın kesintiye uğramadan devam edebilmesi kritik önemde. Bunun için sağlıklı çalışma ve yaşama ortamlarına, aşılanma oranlarının artırılmasına ihtiyaç olduğu ortada. Son varyantın öncekilere göre bulaştırıcılığının daha yaygın olduğu artık genel

Devamı »
Genel Merkezden

Sivas Şubemiz Üyelerimizle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Sivas Şubemiz Genel Mali Sekreterimiz Tayyar Özcan’ın ve üyelerimizin katılımıyla 26 Aralık günü Sultanşehir Uygulama Oteli’nde dayanışma kahvaltısı düzenledi. KESK’e bağlı sendikaların şube yöneticileri ve Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar’ın da katıldığı etkinlikte konuşan Sivas Şube Eş Başkanımız Özgür Baştürk, “Dostların arasında, güneşin sofrasındayız. Sorunumuz çok, hesap yüklü. Oldukça

Devamı »
Genel Merkezden

Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Mecliste Görüşmeler Gerçekleştirdi

Sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek ve önerilerini milletvekillerine sunmak amacıyla 5-6 Ocak 2021 tarihilerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti’yi Meclis’te ziyaret etti. Heyette Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut,

Devamı »
Haberler

İstanbul Aksaray Şubemiz: Covid Ek Ödemelerimiz Derhal Ödensin

İstanbul Aksaray Şubemizin çağrısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri Covid ek ödemelerinin derhal ödenmesini talep etti. Açılış konuşmasını İstanbul Aksaray Şube Eş Başkanımız Özkan Gökbayrak’ın yaptığı eylemde açıklamayı yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İş Yeri Temsilcimiz Aydın Erol şöyle konuştu: “Sağlık Bakanlığı 2021 yılı başında

Devamı »
Haberler

Adıyaman Sağlık Platformu: Sağlıkta Şiddet Son Bulsun

Adıyaman Şubemizin de içinde yer aldığı Adıyaman Sağlık Platformu Acil Servis Uzmanı Doktor Mehmet Barış Memiş ve Asistan Doktor Aziz Zeytin’in görevleri başındayken hasta yakınları tarafından darp edilmesine tepki gösterdi. Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde açıklama yapan Adıyaman Sağlık Platformu adına ortak açıklamayı yapan Adıyaman Tabip Odası

Devamı »
Haberler

KESK: Kamu Emekçilerinin Yoksullaşması Araştırmamız Rakamların Yalan, Yoksulluğun Gerçek Olduğunu Teyit Etmiştir!

KESK bugün saat 11.00’da Tüm Bel-Sen toplantı salonunda gerçekleştirdiği basın toplantısıyla ‘Yoksulluk Araştırması Raporu’nu ve kamu emekçileri ile emeklilerine yönelik dün açıklanan zam oranlarına ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. KESK’e bağlı sendikaların MYK üyelerinin de katıldığı toplantıda basın açıklaması KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil’in, rapor ise KESK Eş

Devamı »
KESK Açıklamaları

KESK: TÜİK’in Resmi Enflasyonu Yalan, Artan Yoksulluk-Sefalet Gerçek! TÜİK’in Sanal Enflasyon Farkını Değil, İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret İstiyoruz!

2021 yılını geride bıraktık.  Ancak ne yazık ki yaşadığımız sorunları geride bırakmadık. 2021’de aralıksız devam eden zam yağmuru 2022’nin ilk dakikalarından itibaren zam kasırgasına dönüşmüştür. Elektrikten doğalgaza, akaryakıt ürünlerinden ulaşıma yapılan fahiş zamlar hepimizin üzerine kabus gibi çökmüştür. İktidarın döviz kurunun düşmesi ile övündüğü koşullarda yapılan bu zamlarla ekonomik krizin yükü

Devamı »
Genel Merkezden

Barış Şehitlerimizi Andık

2015 yılında sokağa çıkma yasağı adı altında abluka altına alınan Cizre’de halka sağlık hizmeti sunmaya çalışırken katledilen üyelerimiz Eyüp Ergen, Şeyhmus Dursun ve Abdülaziz Yural için 30 Aralık SES Barış Şehitleri günü dolayısıyla Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Sıddık Akın, Şırnak, Amed, Batman, Siirt ve

Devamı »
Haberler

Artvin Temsilciliğimiz: Uyarmıştık, Bizi Dinleyin Demiştik

Sendikamız Genel Merkezi tarafından Acil Sağlık Hizmet Genel Müdüründen 112 acil sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar hakkında randevu talep edilmiş fakat randevu talepleri reddedilmişti. Hazırlanan raporda  (https://ses.org.tr/2021/12/112-saglik-emekcilerinin-acil-cagrisidir-ses-verin-ses-olun/)112 sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlardan biri de artan şiddet ve şiddetin önlenmesi noktasında 112 sağlık emekçilerinin yalnız ve sahipsiz bırakılmasıydı. Dün 28.12.2021 tarihinde ilimizde Kemalpaşa

Devamı »
Genel Merkezden

Birinci Basamakta Örgütlü Olan Emek ve Meslek Örgütlerinden Ortak Açıklama: Ceza Yönetmeliği İptal Edilene ve Geçinebileceğimiz Bir Ücret Alana Kadar Durmayacağımızı, Susmayacağımızı, Vazgeçmeyeceğimizi Tekrar Söylüyoruz, Ceza Yönetmeliğinizi Kabul Etmiyoruz!

Sendikamız, Aile Hekimliği Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık-İş, Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği (TAHUD) ve TTB Aile Hekimliği Kolu “Ceza yönetmeliği iptal edilene ve geçinebileceğimiz bir ücret

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikamızdan Çok Önemli Bir Hukuksal Kazanım Daha: KHK’li Sendika Üye ve Yöneticilerinin OHAL Komisyonu ve Yargı Süreci Devam Ettiği Sürece Sendika ile Üyelik ve Yöneticilik İlişkisi Devam Eder

Anayasa Mahkemesi’nin 28 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11352 Başvuru No’lu ve 08.09.2021 tarihli Hüseyin Ercan başvurusunda verdiği kararda, KHK ile kamu görevinden çıkarılan başvurucunun sendika temsilcisi olarak seçilmesi nedeniyle sendika üyelik ilişkisinin sona erdiği gerekçesiyle cezalandırılmasının sendika hakkını ihlal ettiği tespiti yapılmış ve Anayasa’nın 51.maddesinde güvence altına alınan

Devamı »
2021

112 Sağlık Emekçilerinin Acil Çağrısıdır: SES Verin, SES Olun!

112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık emekçilerinin sorunlarının her geçen gün daha da artmasına rağmen en basit sorunları bile pansuman günü birlik tedbirlerle çözülmeye çalışılmakta, sorunu yaratan koşullar ısrarla ortadan kaldırılmamaktadır. Yaptığımız işyeri ziyaretlerinde 112 istasyon noktalarında, komuta ve çağrı merkezlerinde kurum yöneticileriyle, sağlık emekçileriyle yaşanan sorunları, sorunların çözüm önerilerini

Devamı »
Haberler

KESK: Tüm Kamu Emekçilerini Haklarımızı Yok Sayan “TEKÇİ” Sendikal Rejime Karşı “BİRLİK” Olmaya ve Mücadele Etmeye Çağırıyoruz!

Konfederasyonumuz KESK bugün KESK MYK Üyeleri Gönül Kural Şimşek, Varol Öztorun, Döne Gevher Koyun ve Zeynep Erkan Korkmaz’ın katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Basına açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil gerçekleştirdi. Ülke olarak koyuluğu gittikçe artan karanlık bir dönemden geçiyoruz. Borçlanmaya, dış finansmana, ranta, spekülasyona, betonlaşmaya dayalı ekonomik model

Devamı »
2021

AKP Hükümetleri Döneminde Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin En Önemli Ayağı Olan 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Gerileme Yaşanmış, Devrim Gibi Vadedilen Aile Hekimliği Sistemi Bir Fayda Getirmemiştir

Yalnızca birinci basamak sağlık hizmetlerine bakarak o ülkenin sağlık sistemi hakkında genel bir fikir sahibi olmak mümkündür. Hükümetler uzun yıllardır koruyucu sağlık anlayışından vazgeçmiş, tedavi ağırlıklı sağlık politikalarını, halkın ve sağlık örgütlerinin itirazlarına rağmen uygulamaya koymuşlardır. Sağlık alanının özelleştirmeci bir anlayışla dönüştürülmesinin öncesi olmakla birlikte, AKP hükümetleri döneminde, tek parti

Devamı »
Haberler

Adana Şubemiz Emekçilere Sendikamıza ve KESK’e Üye Olma Çağrısında Bulundu

Adana Şubemiz açıklama yaparak emekçilere seslendi: “Her dönem iktidara övgüler düzmek dışında bir şey yapmayan, masa başında emeklerinizi gasp eden, sanki o sözleşmeye imza atmamışlar gibi bakanla görüştükleri haberleri basına yansıyan bu sendikalardan istifa etmek için ne bekliyorsunuz? Her zaman emekten ve emekçiden yana olan, her zaman alanlarda meydanlarda hak

Devamı »
Haberler

Mardin Şubemiz, Mardin Tabip Odası Ve Mardin Diş Hekimleri Odası: Sağlıkta Şiddete Hayır!

Mardin Şubemiz, Mardin Tabip Odası ve Mardin Diş Hekimleri Odası Mardin, Didim ve Adana’da sağlık emekçilerine yönelik şiddeti protesto etti. Mardin Park Hastanesi önünde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gün geçmiyor ki ülkemizde sağlık emekçilerini ve sağlık ortamında çalışan emekçileri hedef alan sağlıkta şiddet haberi duyulmasın. Hekimler ve tüm

Devamı »
KESK Açıklamaları

KESK: %1 Barajının Arkasına Saklananlara Yargıdan Tokat Gibi Cevap!

Bilindiği üzere 2022-2023 yıllarını kapsayan ‘toplu sözleşme’ süreci altı milyon kamu emekçisi ve emeklisi için ağır kayıplarla sona ermiş, içinden geçtiğimiz ekonomik krizle birlikte yandaş konfederasyonun “başarı” diye sunduğu TİS mutabakatının açık bir satış sözleşmesi olduğu tartışma götürmez şekilde gözler önüne serilmiştir. “Bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık” yalanına sarılanlar bugün

Devamı »
Genel Merkezden

İşsizliğe, Yoksulluğa, Yolsuzluğa, Krize Karşı On Binler Geçinemiyoruz Şiarıyla Alanlardaydı!

Konfederasyonumuz KESK’in çağrısıyla 18 Aralık İzmir ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen mitingin ardından 19 Aralık’ta da İstanbul Kartal’da ve Ankara Tandoğan Meydanı’nda on binlerce kamu emekçisi iktidarın ekonomi politikalarına ve  krize karşı meydanlara çıktı. Emek ve demokrasi güçlerinin de destek verdiği ‘Geçinemiyoruz’ şiarıyla gerçekleştirdiğimiz mitinglere “hükümet istifa” çağrısı damgasını vurdu. Mitinglerimizde KESK Eş

Devamı »
KESK Açıklamaları

KESK: Zam Yağmurunun Sağanağa Dönüştüğü Koşullarda Asgari Ücrette Yapılan Artış Bir İki Ay İçinde Kağıt Üstünde Kalacak Bir Artıştan İbarettir!

2022 yılı asgari ücreti net 4. 250 TL olarak açıklandı. Buna göre gelir vergisi kesintisi kaldırıldığı için eş ve çocuk durumuna bağlı kalmaksızın tüm asgari ücretlilerin cebine girecek tutar 2022 yılı için aylık net 4.250 TL olacak.  İktidar ve yandaş medya “tarihi artış” nutukları atmaya başladı. Oysa asıl tarihi artış

Devamı »
2021

İş Yerlerindeki Birleşik Mücadele Gelecek Güzel Günlere Olan Umudumuzu Büyütüyor!

Sağlık ve soysal hizmet emekçileri uzun yıllardır eriyen ücretleri, giderek ağırlaşan çalışma koşulları, mobbing, şiddet ve son iki yıldır yaşamımıza mal olan Covid-19 pandemisi gibi birçok sorun ile uğraşmanın yanında hakları için de mücadele etmektedir. İşkolu emekçilerinin mücadelesinde çoğu zaman sendikamız öncülük etmektedir. Mücadelenin işyerlerinde ortaklaşması için de ciddi çabalar

Devamı »
Haberler

Batman Emek ve Demokrasi Platformu 18 Aralık Diyarbakır Geçinemiyoruz Mitingine Çağrı Yaptı: Artık Yeter, Geçinmek İstiyoruz!

Batman Emek ve Demokrasi Platformu yaptığı açıklamada 18 Aralık’ta Diyarbakır’da yapılacak KESK Geçinemiyoruz bölge mitingine çağrı yaptı. Atatürk Parkı önünde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geçinemiyoruz, emekten halktan yana bir bütçe istiyoruz, zamlara artık yeter, pahalılığa, yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe, açlığa artık yeter demek için buradayız. Türkiye tarihinin en büyük

Devamı »
Haberler

KESK’in Kuruluş Yıl Dönümü Urfa’da Kutlandı

KESK Urfa Şubeler Platformu, KESK’in 26. kuruluş yıl dönümünü düzenlediği etkinlikle kutladı. Grup Bajar’ın katılımıyla şubemiz öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, CHP, HDP, TİP, EMEP il örgütlerinin temsilcileri, KESK üyeleri ve aileleri katıldı.

Devamı »
Genel Merkezden

Tüm İllerde G(ö)REV’deydik!

Sağlık emekçileri sendikamız, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın çağrısıyla özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının iktidar tarafından Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine bugün tüm illerde iş bıraktı.

Devamı »
Skip to content