Güvenli Çalışma Ortamı, İnsanca Yaşayacak Ücret! 26 Ocak-8 Şubat Eylem-Etkinlik, İş Bırakma Broşürümüz

Facebook
Twitter
WhatsApp

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]