Adıyaman Şubemizin de içinde yer aldığı Adıyaman Sağlık Platformu Acil Servis Uzmanı Doktor Mehmet Barış Memiş ve Asistan Doktor Aziz Zeytin’in görevleri başındayken hasta yakınları tarafından darp edilmesine tepki gösterdi.

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde açıklama yapan Adıyaman Sağlık Platformu adına ortak açıklamayı yapan Adıyaman Tabip Odası Başkanı İsmail Tosun şöyle konuştu: “Geçtiğimiz hafta Araştırma Hastanesi Acil Servisinde Dr. Mehmet Barış Memiş ve 3 Ocak tarihinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil servis görevlisi Asistan Dr.Aziz Zeytin’e hasta yakınları tarafından yapılan saldırıyı kınıyoruz. Arkadaşlarımız kendini bilmez insanların saldırısına maruz kalmıştır. Her iki arkadaşımız da saldırıda fiziken ve ruhen çok etkilenmişler ve göreve devam edememişlerdir. Ancak meslektaşlarımıza bu zulmü yaşatanlar ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya devam etmektedirler. Öyle bir sağlık düzeninde yaşıyoruz ki resmi rakamlara göre günde 50 sağlık çalışanı sözlü ya da fiziki olarak şiddete maruz kalıyor. Hastaneler artık şifa merkezi olarak değil şiddet merkezi olarak anılıyor. Evet şiddet her yerde ancak en fazla da sağlık merkezlerinde görülüyor. Meslektaşlarımıza el uzatanlar aynı zamanda halkın sağlık hakkını da hiçe sayarak pervasızca bu saldırılarını sürdürüyorlar. İşin acı tarafı da yaptıklarının yanlarına kalacağına emin olmalarıdır. Birçok davada saldırganlar ceza alsa bile maalesef sağlık şiddet yasası etkin uygulanmadığı için bazıları cezasız kalabiliyor. Gece gündüz halkın sağlığı için çalışan ve pandemi döneminde en çok şehit veren meslek grubu olan Hekimler ve sağlık çalışanları bu davranışı hak ediyor mu? Şiddete uğrayan Hekim ve sağlık çalışanlarının da sizler gibi bir aileleri olduğunu ve her gün tedirgin bir şekilde onların yollarını gözlediğini düşündünüz mü? Çocuklarınız birer sağlık çalışanı olsun diye çaba harcayan değerli veliler. Şiddete uğrayan sizin çocuğunuz olsa ne yapardınız? Sağlıkta şiddeti önleyemezsek yakında size sağlık hizmeti verecek kimsenin kalmayacağının farkında mısınız, değerli  yöneticilerimiz çalışanlarınızı korumak için daha kaç arkadaşımızın ölmesi veya saldırıya uğraması gerekiyor. Güvenlik önlemlerini çalışanları korumak için de kullanmanın zamanı gelmedi mi hekim, hemşire, ebe, teknisyen, idari memur, sağlık işçisi bu ülkenin tüm sağlık emekçileri olarak bizler şiddete, şiddete özendiren tüm politikalara karşıyız. Sağlıkta şiddete asla izin vermeyeceğiz. Bizler bu saldırıların sadece genç hekimlerimize değil, tüm sağlık emekçilerine yapıldığının farkındayız. Bizler şiddetle yüz yüze kalan meslektaşlarımıza ve tüm sağlık emekçilerimize sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Ortak açıklamanın ardından söz alan Adıyaman Şube Eş Başkanımız İbrahim Halil Aydın ”Maalesef sağlıkta şiddet her geçen gün artmaktadır. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmadığı sürece sağlıkçılara yönelik şiddet artmaya devam edecektir. Sağlıkta şiddet bir sebep değil bir sonuçtur. Şiddete neden olan sebepler düzeltilmediği sürece şiddet artacaktır. Covid-19 pandemisinde 530’dan fazla canımızı, sağlık emekçisini toprağa verdik, birçok arkadaşımız enfekte olmakta, iş yükümüz 4-5 kat artmıştır. Covid-19 pandemisinin getirdiği iş yükü yetmezmiş gibi canımızı en çok acıtan da  her gün canlarımızın, sağlıkçı arkadaşlarımızın şiddet görmesidir.  Covid-19 pandemisinde ölümler alınmayan tedbirlerden olduğu gibi yaşanan şiddet durumu da yine alınmayan önlemlerdendir. Buradan politika üreticilere sesleniyoruz: Başta sağlıkta uygulanan yanlış politikalardan vazgeçilmeli, sağlıkçıları ve halkı gören, toplumun, sağlık emekçilerinin ve sağlık meslek örgütlerinin dahil olduğu politikalar geliştirilmelidir” diye konuştu.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]