İstanbul Aksaray Şubemizin çağrısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri Covid ek ödemelerinin derhal ödenmesini talep etti.

Açılış konuşmasını İstanbul Aksaray Şube Eş Başkanımız Özkan Gökbayrak’ın yaptığı eylemde açıklamayı yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İş Yeri Temsilcimiz Aydın Erol şöyle konuştu: “Sağlık Bakanlığı 2021 yılı başında Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan döneme ilişkin olarak dört ay sağlık emekçilerine tavandan ek ödeme verilmesi yönünde karar aldı. Alınan kararın sadece Sağlık Bakanlığı personelini kapsaması nedeniyle sendikamız bu duruma itiraz ederek üniversite hastanelerini de kapsayacak şekilde yeni bir düzenlemenin yapılmasını talep etmişti. Uzun süre geçtikten sonra 27 Ekim 2021 tarihinde düzenleme üniversite hastanelerinin de çalışan personeli de kapsayacak şekilde Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra uzun süre yine ödeme yapılmadı. Ta ki 31 Ocak Cuma gününe kadar. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğünün aldığı karar gereği, üniversiteye, sağlık personeline ödeme yapılması için belirlenen ödeneğin küçük bir kısmını Covid hastalarının tedavisi sürecinde teması olan sağlık personelinin hesaplarına 31 Ocak 2021 tarihinde aktardı. Büyük hayal kırıklığı yaşatan bu duruma sendikamız anında itiraz ederek ödemenin tüm personeli kapsayacak adil ve üniversiteye tahsis edilen paranın tamamını ödenmesini talep ederek yönetimle görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmede üniversite yönetim kurulunun böyle bir karar aldığını, sadece Covid hastalarıyla temas eden personele yapılacağı ifade edilmiştir. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değil arkadaşlar. Pandemi sürecinde üniversite hastaneleri Covid sağlık hizmeti vermiyormuş gibi düzenlemeler yapan bakanlık çıkardığı ek ödeme genelgeleriyle, Sağlık Bakanlığı personeline 12 ay tavandan ek ödeme yaparken, sanki üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli Covid hastası bakmıyormuş gibi sadece 5 ay ek ödeme alabildiler. Yıllardır profesöründen, hizmetlisine kadar sağlık emekçilerinin maaşları düşük tutuldu. Devletten hak ettiğimiz maaş yerine, hastanenin karına göre dağıtılan, sağlıkçılar arasında eşitsizliğe-adaletsizliğe-ayrımcılığa yol açan; döner sermayeye muhtaç edildik. Hastanelerimize bütçeden para verilmedi. Kadrolu personel alınmadı. Giderlerini, hastalardan elde edilecek gelirden karşılamaya; taşeron personelle açığı kapatmaya zorlandı. Bunun için, hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunmayı değil, işlem sayısını artırmayı; hastaya ayıracağımız zamanı azaltarak, yapılan işlemlerin bilgisayara kaydedilmesini ve hastanenin daha fazla kar etmesini düşünmemiz istendi. Kamu hastaneleri hizmet veremez hale geldi. Özellikle Üniversite hastaneleri borç batağı içinde, hastalara yapılan her türlü işlemden, girişimden ayakta kalabilmek için hastalardan fark alınmakta. Bu durumu yaratan sağlık emekçileri değildir. Kamu kurumlarında memurlar en küçük rahatsızlıklarında kolayca rapor alırlarken, biz sağlık emekçileri kollarımızda serum şişeleriyle bırakın rapor almayı sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Üç kişinin yapacağı işi tek kişi yapmaya çalışıyoruz, pandemide herkes evinden çıkamazken bizler sağlık tesislerinde kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Şimdi soruyoruz! Bakanlığın üniversitemiz personeline tavandan ek ödeme yapılması için kurumumuza ayırdığı ödenek ne kadardır? Şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı personele ödendi? Pandemi sürecinde her türlü olumsuzluğa rağmen, büyük bir özveriyle sağlık hizmeti sunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ulusal ve uluslararası alanda hep örnek alındı. Hekimiyle hemşiresiyle, teknisyeninden güvenlik görevlisine, temizlik personelinden hastabakıcısına, fizyoterapistinden laborantına kadar olağanüstü uyum içinde çalışan biz sağlık emekçilerini birbirine düşüren uygulamalarınıza son verin, derhal Covid tavandan ek ödemeleri adil şekilde dağıtın.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]