Birinci Basamakta Örgütlü Olan Emek ve Meslek Örgütlerinden Ortak Açıklama: Ceza Yönetmeliği İptal Edilene ve Geçinebileceğimiz Bir Ücret Alana Kadar Durmayacağımızı, Susmayacağımızı, Vazgeçmeyeceğimizi Tekrar Söylüyoruz, Ceza Yönetmeliğinizi Kabul Etmiyoruz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamız, Aile Hekimliği Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık-İş, Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği (TAHUD) ve TTB Aile Hekimliği Kolu “Ceza yönetmeliği iptal edilene ve geçinebileceğimiz bir ücret alana kadar durmayacağımızı, susmayacağımızı, vazgeçmeyeceğimizi tekrar söylüyoruz, ceza yönetmeliğinizi kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

Best Western Plus Otel’de gerçekleştirilen ve Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım, Genel Sekreterimiz Pınar İçel ile TİS ve Hukuk Sekreterimiz Eylem Kaya Eroğlu’nun da katıldığı basın toplantısında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “30 Haziran 2021’de yayınlanan tüm özlük haklarımızı yok eden, bize ek angaryalar getiren, iş güvenliğimizi komisyon adı altında idarenin keyfine ve hatalı kararlarına bırakan yönetmeliği kabul etmiyoruz. Salgının ortasında canla başla çalışan, hastalanan biz aile hekimliği çalışanlarının hiçbir derdine çare olmayan bu yönetmeliğin adı ceza yönetmeliğidir. Biz kamu dışı sözleşmeli çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının kadroya alınmasını, yıllardır artarak devam eden hak ve gelir kayıplarımızın giderilmesini beklerken karşımıza bu ceza yönetmeliği çıkartılmıştır. Bu ceza yönetmeliği iptal edilene kadar mücadelemiz artarak devam edecektir. Durmuyoruz, susmuyoruz, vazgeçmiyoruz. GEÇİNEMİYORUZ. Şiddet, yetersiz iş güvenliği, Covid tedbirlerini uygulamakta zorlandığımız kiralık binalarda, eksik bırakılmış işgücü yükü altında ezilen biz aile hekimliği çalışanları ülkenin içinde olduğu ekonomik ortamda artık geçinemiyoruz. Aile sağlığı merkezlerinin tüm masrafları aile hekimlerinin sırtına yüklenmiştir. Kendimizi korumak için gereken maske, temizlik malzemeleri gibi koruyucu ekipmandan, bina temizliği, internetinden, elektriğine, doğalgazından suyuna tüm faturalar, çalıştırılan personelin maaşı, milyonlarca aşıyı yaparken kullandığımız alkolünden pamuğuna sarf malzemeler, kağıdından kalemine, muayene malzemelerinden, mobil hizmete giderken kullanılan aracına kadar tüm birinci basamak hizmetlerinin faturası aile hekimlerinin sırtına yüklenmiştir. Ebe ve hemşirelerin hak edişi asgari ücret sınırındadır. Pek çok arkadaşımız hastalarını, bebeklerimizi, gebelerimizi terk etmemek için asgari ücretin altında gelirle aile hekimliğini sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak gelinen noktada on binlerce aile hekimliği çalışanı değil ay sonunu, ayın ortasını dahi getiremez durumdadır. Tüm masraflar üç kata yakın artarken aile hekimliği sistemini sürdürmek imkansız hale gelmiştir. Asgari ücret civarında yoksulluk sınırının altında maaşlar ile aile hekimliğinden çalışırken geçinebilmek imkansız hale gelmiştir. Ek ödeme sözleri ile toplumda aile hekimliği çalışanları para peşinde koşuyor algısı yaratılmış, geçici, kısa süreli tuhaf şartlara ve ASÇ’lerde tavan ücrete takılan ücretleri çoğu çalışan alamamıştır. Biz ek ödeme değil geçinebileceğimiz, yoksulluk sınırının altında kalmayan, emeğimizin karşılığı, emekliliğimizde ne yaparız sorusunu sormayacağımız, sağlık çalışanlarına yakışır insanca bir gelir istiyoruz.

  1. Ceza yönetmeliği iptal edilene kadar,
  2. Aile hekimliği çalışanlarına yoksulluk sınırı altında kalmayacak insanca gelir sağlanana kadar, Aile Sağlığı Merkezlerinin ayakta kalabilmesi için cari gider ödemelerinde giderlerimizdeki son beş yıllık kaybı karşılayan bir artış yapılana kadar
  3. İş güvencemizi tehdit eden hukuksuz uygulamalar düzeltilene kadar

mücadele ve eylemlerimize artırarak devam edeceğiz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]