İki yıldan uzun süredir devam eden salgının bedelini toplum ve sağlık emekçileri olarak ödemeye devam ediyoruz. Eğitim hayatının ve sosyal hayatın kesintiye uğramadan devam edebilmesi kritik önemde. Bunun için sağlıklı çalışma ve yaşama ortamlarına, aşılanma oranlarının artırılmasına ihtiyaç olduğu ortada.

Son varyantın öncekilere göre bulaştırıcılığının daha yaygın olduğu artık genel kabul görmekte. Bu gerçeği kabul edip, önlemleri buna göre almak zorunluluğundayız. Fiziki mesafeyi en az iki metre olacak şekilde koruyabildiğimiz, sürekli temiz hava ile havalandırılabilen ortamlara ihtiyacımız var. Kapalı ve kalabalık ortamlar bulaş riskini arttırıyor. Havalandırma kritik önlemler arasında, kış olması nedeniyle bu durum daha da önemli. Nitelikli maskeyi, uygun sürede uygun şekilde kullanmak gerekiyor. Kritik meslekler ve riskli kişilere, sağlık emekçilerine düzenli, ücretsiz N95 maske dağıtımı yapılmalıdır.

Çalışma yaşamında kalabalığı azaltmak için mesai düzenlemeleri yapılmalı ve uzaktan çalışma gibi geçici çalışma biçimleri hayata geçirilmelidir. Bulaş riskine en fazla maruz kalan ve en yoğun çalışma temposuna sahip meslek grubu olan sağlık emekçilerinin yeterli dinlenebileceği bir çalışma düzenine geçilmesi yaşamsal önemdedir.

Aşılar Omicron varyantı da dahil olmak üzere hastalığın hafif seyretmesini sağlamakta, bu sebeple eksik aşıların zamanında tamamlanması ve aşılanma oranlarının arttırılması, tüm yurttaşların aşılanması önem taşımaktadır.

Virüse karşı koruyucu olduğunu bildiğimiz aşı uygulaması ve maske-mesafe-hijyen uygulamasına devam etmek, kapalı ortamlarda havalandırılmadan uzun süre bulunmamak hala önemini korumaktadır. Omicron dalgasında okulların güvenle eğitime devam edebilmesi bazı basit tedbirlerle mümkündür. Kapalı alanlarda yapılacak toplu faaliyetler azaltılmalı, sınıf mevcutları azaltılmalı, öğretmenlerin aşıları hızla tamamlanmalı, 12 yaş üstündeki çocuklar için aşılama teşvik edilmeli, filyasyon kurallarına uyulmalı, hasta çocuklar izole edilirken diğer çocuklar okulda her gün test yapılarak eğitime devam edebilmelidir.

Salgını toplumsal dayanışmamızla aşacağız. Hükümeti önlenebilir ölümleri engellemek için gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. 08.01.2022

Merkez Yönetim Kurulu

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]